Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

четвъртък, 15 март 2012 г.

13 март 2012г.Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята: Човешки способности за визуализация, Контакт н Възнесени Същества и Оригиналните физически шаблони за Човечеството


Визуализацията ще помогне в процеса ви на Издигането и в намирането и проявлението на това, което сте искали от Земния си опит. Вие сте Създателите на всяка един енергиен подпис, който изпращате, за да бъде проявен във вашата реалност, а важността да поемете здрав контрол върху вашите Творения и да проявявате само това, което искате за Живота си, за най-доброто на себе си и на онези около вас , е много силна, особено сега.

Дисбалансът на повърхността на Земята, който е бил подхранван от много векове, беше поради липса на разбиране от част от хората на вашата способност да проявите това, което желаете на вашия свят, вместо това, което продължава да подхранва илюзиите за разделение и дисбаланс. Чухте преди за илюзията, която се подхранваше по света ви от падането на Атлантида; тя е, че всички вие сте обикновени хора, които не притежават сила да променят света и реалността около вас.

Чистата ви вяра в ограничението е това, което прави ограничението реално и го втвърдява в собствените ви преживявания. Ако можехте да проумеете в този момент чистите си, нефилтрирани сили за Създаване и колко важни са те за цялостния ви опит, вие бихте разбрали напълно, че всяка една мисъл и емоционално впечатление, което излъчвате в Космоса, ще се върне в живота ви незабавно в някои случаи и ще има мощен енергиен ефект върху това кои събития да се проявят и кои не през опита ви.

С това се връщаме към значението на визуализацията. Визуализацията действително не е трудна, но просто изисква строга ангажираност и усилие да се фокусирате ясно върху това, което искате да проявите в Живота си. Позволете на тези части от себе си да знаят това, за което мислите и ни представяте, на нас, вашите водачи и на онези части от себе си, които ще ви помогнат да проявите мислите си, много е важно за вас и наистина е това, което искате за себе си и за всички останали, участващи в проявлението на събитието.

Действително изисква сериозна ангажираност, но ние видяхме колко солидна и здрава ангажираност установихте към процеса си на издигане и ние знаем, че с чист, фокусиран ум върху визуализирането и проявяването на това, което истински искате в Живота си, вие ще видите резултатите, за които говорим и много от вас забелязаха без всякакво усилие от ваша страна колко бързо се върнаха и ви се показаха някои от вашите мисли и проявявания.

Издигането на външната Земя и на всички вас, които обитавате Нейната повърхност наблюдава как вие започвате да забелязвате етерните, по-високо измерните части от себе си, които бяха чакали точно на хоризонта да бъдат забелязани, почувствани и преживени от вас. Има безкрайно количество от нас възнесените същества, които ви наблюдаваме отгоре и ви помагаме в този момент и ние забелязахме това взаимодействие с нас възнесените същества беше нещо, което интересуваше много хора по вашия свят, тъй като много откриха този контакт за себе си.

Процесът на откриването на енергиите на по-висшите сфери за много, включва откриване и осъществяване на пряк контакт с нас възнесените същества, които обитават по-висшите сфери. Тъй като това е направено, повечето от душите, които намират тази комуникация с нас, я използват в полза на Светлината, за да помагат на другите в пътуването им на издигането.

Тъй като други души са изложени на нашите енергии и нашите послания, ако е събран интерес към нас от такива души, тогава самите те започват да търсят твърда, постоянна комуникация със собствените си водачи и/или с душите, чиито послания са прочели чрез вашия интернет. За онези, които търсят да направят устойчив контакт с нас или с вашите водачи сега, ние искаме да знаете, че енергиите, предлагани на вашите тела, души и на вашия свят са достатъчно силни и воалът изтъня значително в полза на масовото количество души, инкарнирани на Земята, откриващи този контакт с нас след като са разширили собствените си мисловни и емоционални канали и са разширили бариерите на това, което те възприемат като реално.

Както при проявяването на това, което искате, решимостта да намерите този контакт за себе си и да останете достатъчно отворени, за да получите енергиите от нас възнесените същества както и енергиите от по-висшите сфери, е много силен ангажимент и такъв, който включва много изпитания в Житейския път на човек.

Практиките на визуализация и проявяване се препоръчват, когато се опитвате да почувствате енергиите ни, тъй като ние можем да почувстваме енергиите на всяка душа, въплътена на Земята и когато мислите на душата, които сами по себе си са енергийни отпечатъци, са насочени към нашите духовни комплекси, ние получаваме такива енергийни отпечатъци като те достигат душите, към които те бяха насочени.

Дори просто да сте запознати с нашите енергии чрез чувстването им по време на четене на нашите послания и възприемането на такива впечатления и включването им в желанието ви да комуникирате с нас и да чувствате нашите енергии по по-чист начин, отколкото можете чрез четене на посланията ни, ще отбележи почти незабавна връзка с нас от наша страна.

Повярвайте ни, мили души, ние осъществяваме телепатичен и астрален контакт с много пробуждащи се души на този красив свят многократно, когато сме призовани от такива души и мнозинството не осъзнават, не знаят или не разбират, че те са в комуникация с нас, тъй като не могат физически да ни възприемат, но повярвайте ни, скъпи души, ние сме с вас, когато ни призовете.

Разбира се, енергиите ни, когато са давани на вас, са канализирани надолу към нашите три и четири – измерни тела и духовни комплекси и нашите енергии са изкривени от вашето его и от различните мисловни структури и програми. Има толкова много неща, толкова много истини и прозрения, че ние мило желаем да можехме да ги споделим с всички вас, но не можем това, защото самото естество на тези откровения и истини е далеч по-напреднало и сложно за настоящите ви перспективи, отколкото информацията, която сме в състояние да споделим с вас.

Човешката програма е много интересна и е тази, която ние както и много други възнесени души изучавахме, откакто бяха проектирани оригиналните ви шаблони за по-ниско измерен опит на Земята.

Оригиналните шаблони за поведението, настроението и отношението на човечеството бяха много прости и кухи в началото. Телата ви бяха програмирани по начин, по който можеха да предават базови човешки емоции на щастие, гняв, тъга и подобни и докато тези енергии, емоции и чувства произлизат от душите ви и естеството на вашия дух, вашите тела са рецептори на видовете енергии, които идват.

Лесен начин, по който бихме обяснили връзката между това как са изпращани емоционалните впечатления през тялото ви, би бил да го сравним с радио приемник, чрез който каналите могат да идват. Първоначално телата ви бяха програмирани повече, за да преведат най-основните човешки емоции, чувства и структури на ума, които духът ви Сътвори, а това би могло да се сравни с вашето радио предаване чрез основни аудио сигнали и честоти.

Оригиналните шаблони на тялото за опита в по-ниското измерение на човечеството бяха програмирани да доведат такива основни примитивни начини на мислене и чувство през тях, а това, което вашите тела не бяха и в много случаи все още не са способни да направят и възприемат, би могло да се сравни с това как основното радио не е способно да предаде с висока резолюция видео програмиране от кабелни или сателитни телевизионни честоти.

Надяваме се, че тази метафора може да бъде разбрана и че тя предава по достатъчно ясен начин какво се опитваме да ви съобщим, тъй като то е много сложно и объркано обяснение, а ние искаме да го пречупим по начин, по който то може да бъде разбрано по-добре от много души, които ще четат това послание.

Телата ви сега се развиват до точката, където вашите умове и храмове могат да носят през части от вас, които съществуват извън физическото и които не са били изразени или почувствани от вас като резултат във физическото. Всъщност, това, което се възнася, е самата същност на душата ви, но изкривените части на душите ви, които са изразявани чрез физическите ви тела, са ъпгрейдвани в телата ви, тъй като се издигате.

Това ъпгрейдване на телата ви се извършва, за да можете да започнете да се отърсвате от илюзорните ниско-измерни ограничения, блокажи и мисловни конструкции, които пречеха на телата ви да предават и да чувствате възнесените части от себе си.

Тъй като телата ви се възнасят, вие естествено започвате да чувствате и преживявате по-висше и по-чисто състояние на съзнание. Въпреки че много от вас едва сега започнаха да възприемат какво имаме предвид с това, реалността, с която ще се запознаете и ще изпитате цялостно, действително ще бъде несравнима с нищо, което ще усетите и някога сте преживели.

Въпреки че изглежда малко непознато в началото, след известно време и научени уроци и отгледани в по-висшите сфери, вие ще започнете да си спомняте с много лекота и яснота опитите си в тези сфери преди да се спуснете в по-ниските вибрации. Ще започнете да чувствате и да си спомняте всичко, за което сме ви информирали по начини, които ще ви видят да знаете и разбирате такива неща толкова по-добре и лесно, отколкото сега можете и го правите чрез четене на нашите комуникации по вашия интернет.

Това е една от причините ние да сме развълнувани да се срещнем с вас, скъпи души, когато дойде точното време, и всъщност извънземните души, които разпознахте, няма да бъдат единствените души, с които ще се обедините. О, скъпи души, има безкрайни множества от нас възнесените същества, които толкова силно желаят запален отново пряк контакт с вас в избледняващия ви физически план и действително няма да бъде оставено да съществува вътре много физическо, след като всички вие започнете да се издигате от такива контрастиращи и тежки измерения.

Това, което точно сега чувствате и Светлинните енергии, с които се окичвате, са само върхът на айсберга. Вие ще почувствате и преживеете вещата, които напълно ще променят разбиранията ви за реалността, тъй като наистина вашите концептуални ограничения бяха и са разкъсвани с нарастващо темпо.

Част от това разкъсване на вашите егоистични и умствени бариери и ограничения сте вие, гледащи на такива конструкции и ограничения и осъзнавайки ги в тяхната истинска куха същност. Това се случва с толкова много от вас на Земята сега, тъй като израствате към състояния на съзнанието, които ви виждат да срещате очи в очи с ограниченията, които основахте за себе си.

Това е много деликатна част от процесите ви на издигане, тъй като сте изложени на части от себе си, които държахте скрити много дълго и поради толкова много причини. Общият процес на издигане наистина е по-лесен, отколкото може да си мислите, че е; просто трудната част по пътищата ви към издигането винаги е, когато вие трябва да се срещнете лице в лице със страхове, болки и опасения от минали или настоящи Животи.

Ние забелязахме, че много от вас натрупват страховете си, тревогите и притесненията си и ги правят най-лошите врагове и нещата, които да отричат най-много и от които се стремят да пазят. За съжаление, да правиш това е да се криеш от части от себе си, които просто имаха нужда да бъдат изложени пред вас, така че да можехте да ги осъзнаете заради истинската им природа и да трансмутирате изпълнените им със страх, тежки или други енергии в тяхното и в самото ви ядро. Това, скъпи души, е процесът на интеграция и трансмутация.

Вие сте чували много пъти чрез наземни или други източници за интегриране и трансмутиране на тежки и плътни енергии и тъй като Земята беше почистена в самото И ядро и възнесена или по-скоро и беше припомнена Нейната красива пето измерна форма, насилието и страха, което съществуваше на Нейната повърхност, ви се разкрива на всички вас, които хранехте това насилие и страх от векове чрез собствените си вътрешни страхове и омрази, които пазехте сами в близост до себе си, дистанцирайки се от повърхността си.

Само ако можеше това да се обсъди напълно с вас, а именно как вашите системи на поведение и модели на вярване и възприятие действително проявяват не само това, което се случва в Живота ви, а и това, което се случва в Живота на другите, чрез изборите, които правите. Известно е, разбира се, че грубо действие към някого може да нарани чувствата му, но дали е напълно ясно, че грубо действие към някои може да ги накара да проявят трудности в собствения им Живот в резултат от нещастни чувства, които такова грубо действие би причинило?

Разбира се, кармата влиза в действие в такъв сценарии, а душата, която би причинила стрес на първо място със сигурност би преживяла подходящо кармично облекчение чрез евентуално трудни или други стресови събития, които ще се проявят в Живота им.

Безпристрастие става името на играта, така да се каже, за много от вас сега и както чухте преди безпристрастие не означава липса на Любов.

Безпристрастност позволява на човек и онези около него да знаят, че въпреки това, което се случва по време на повърхностния опит, който в почти всички случаи е Създаден от самата душа, за която става въпрос, такива възприети по-ниски енергии няма да разстроят човек или да доведат до дисбаланс комплексите му. Баланс е точно това, което е необходимо сега, скъпи души, ето защо безпристрастие се изисква в много случаи.

Не ни разбирайте погрешно, скъпи души, не трябва да се подхлъзвате в егоистични модели на поведение докато сте под прикритието на „безпристрастен”, но също и не трябва да се напрягате в усилията си да правите тези около вас щастливи по всяко време.

Всъщност, Служенето на Другите се практикува тук в по-висшите царства и практикувайки Служене на Другите в собствения ви Живот ще отвори път към щастливи кармични опити и чисти енергии, които все още вие не сте преживяли, но също е много важно да намерите време и да направите усилието да се отнасяте и да служите на другите, защото вие не можете да бъдете в подходящо подравнено състояние да служите на другите, ако самите вие се чувствате потиснати и в дисбаланс.

Ние силно се надяваме, че тъй като правите усилието си да намерите по-висшите царства в по-чисти известни начини, вие ще започнете да осъзнавате кога наемате концептуални ограничения в собствения си Живот. Разбира се, вие сте действали под въздействието и сте чувствали такива ограничения през много векове и Животи и тъй като разбирате тези ограничения за такива, каквито действително са, вие започвате да ги отърсвате и отново свиквате да бъдете безкрайни и вечни.

Когато изпълнявате тази вътрешна работа и се виждате много по-чисто настроени и по-щастливи и по-чисти като цяло, Сътворението около вас естествено ще започне да отговаря чрез отваряне на пътя за много по-чисти и по-удовлетворяващи Житейски преживявания. Представете си как всичко това се случва сега, в това време от вашата история, когато вие като общество сте на път да получите разкъсани завеси на илюзиите пред очите си и сърцата си.

Вие сте в разгара на вашите процеси на възнесение от известно време и докато много все още чувстват, че те са в застой, ние ви напомняме да очаквате с нетърпение събитията, които се случват на повърхността на Земята за гарантиране, че реална, солидна промяна идва към вашия свят. Ние не бяхме в състояние да кажем това докато комуникирахме с други цивилизации в други периоди от време от вашата история и по-специално не в последните ви години, но вашето издигане се случва точно сега и енергиите зад него помитат всичко, което беше от старата парадигма и вие буквално виждате напредъка на това, във физическото точно в този момент.

Благодаря ви, Хатори от Слънчевите Астрални Полета на Земята
Предадено чрез Уес Анак

Превод : Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар