Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

четвъртък, 2 август 2012 г.

Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята : По-чисти Светлинни Енергии, Посочени Воали и Бариери и Разширяването на Възприятието на Човечеството – 31 юли 2012г.Канализирано Чрез Уес Аннак

Бележка :В това послание са направени обяснения от Хаторите за „ зрелищни показвания в /нашите/небеса”.

Искам да е ясно, че те не се отнасят до възможността за масово разкриване на Светлинни Кораби след крайния срок 4 август; те имат предвид масово разкриване на чистата енергия, която е Създавала нашата реалност и която е давана в по-чисти стъпки, тъй като еволюираме.

Според това, което знам най-добре, тези енергийни показвания ще бъдат извършени единствено след първото разкриване и периодите на Контакти.

Помислете, полетите на Аврора. Можете ли да си представите такъв зрелищен израз навсякъде из небесата ни?

Доста енергична стъпка достигна колективът на човечеството, докато много от вас все още се занимават с ежедневието си и продължаващите опити, сякаш събитията не са променили ход по начина, по който са го направили. Ние трябва да обясним, скъпи души. Енергийните стъпки и дати също така, които бяха достигнати във вашия Космически Календар, призоваха за освобождаване на енергия, която е толкова чиста и която вие още не сте почувствали, видели или преживяли на света ви/в сегашните си животи/.

Мнозина ще отбележат, че това признание се дава често и това е, защото процесът на изпращане на тази Светлинна енергия до вашия свят във все по-чисти дози всеки път, е такъв, който трябва да позволи стабилна реорганизация на тази Светлина покрай устойчиво по-чистите стъпки и честоти всеки път и заедно с по-новите подравняващи дати, достигнати в Космическия ви Календар. Ние сме в състояние да освободим тази енергия в много по-чисти стъпки и с много по-чистите честоти, отколкото преди бяхме в състояние да дадем на вашия свят и на реалностите в Нея, които все още не са основани на реалностите на Светлината, които сега са асимилирани от всеки един от вас.

Вие забелязахте и ще продължите да забелязвате увеличаване в доставянето на канализирани комуникации от източници в по-висшите реалности.

Нашите съобщения все повече ще стават празник и / ще са центрирани около/ факта, че Светлината и намеренията на мисиите на Светлината достигнаха връх и точка на победа на вашия свят, а издаването на такива съобщения за победа за нас не е базирано или зависимо от премахването на влиянието на тъмните души на вашия свят, защото това ще бъде една все пак малка напълно необходима стъпка в цялостната интеграция на по-чисти Светлинни енергии на част от вашия свят и всички вас.

Наистина, при отстраняването на онези души и енергийния, вампирски тип същности, които ги наеха и които наеха много от човечеството да разкрие и да се отдаде на по-низши мисловни нагласи и сърдечни нагласи за толкова дълго време; премахването на влиянието на тези души ще види много автоматично разширяване на част от човечеството, тъй като по-низшите влияния на тези души буквално са блокирали и задръстили чакрите на онези от вашия свят, който най-силно бяха повлияни.

Това, скъпи души, е как тъмнината се асимилира в човешката структура;чрез задръстване на чакрите и блокиране на достъпа до вашите чакри на Вселенските чисти енергии. Сега е много важно вие да започнете да работите за почистване на остатъците, които са били наслоени постепенно в умовете и сърцата ви, скъпи души, от толкова дълго време и ще откриете по пътя много души, които извършиха задълбочена работа, за да изчистят този остатък и да излекуват травматичните събития, които съпътстваха този остатък.

Ще видите тези души като примери на това какво преживяване за съзнанието ще за някой, който е открил разширено и открито възприятие и състояние на ума. Способностите, които изглеждат свръхчовешки за мнозинството от човешкия колектив, ще бъдат открити и използвани доста ентусиазирано, а човек може да разпознае много души, които сякаш имат свръхчовешки способности, които мнозинството все още не притежава (1).

Много от тези души също така може да бъдат разпознати като намиращи откриване в себе си, което сякаш ги прави способни да използват възможности от по-висш интелект и от по-висши реалности, които отново, мнозинството от колектива не разбират напълно как да се достигнат или да се използват. Отварянето на възприятията и чакрите на човечеството отново е процес, който е извършен бавно и устойчиво, тъй като ние не искаме да накланяме колективния енергиен баланс.

Тъмните души на вашия свят се опитаха да повлияят на този баланс толкова много като Създадоха природни бедствия с тяхната технология, която инициира премахването на маса плътни енергии на повърхността на Гая. Тъмните сили винаги са знаели, че инициирането на бедствия би причинило колективните енергии на всяка дадена област да бъдат излекувани на масово ниво, но се надяваха да снабдят и надминат такива енергии с проявяване на събития, които биха изпълнили такъв дневен ред.

Следвайки дискусията за завоя в темата на много канализирани комуникации, вие също така може да забележите дискусиите на тъмни души от вашия свят, намаляващи все повече и повече, тъй като ние в по-висшите реалности намираме за по-малко необходимо да обсъждаме тези души или финансовите дейности, в които те все още планират като все пак в сърцата и умовете си знаят, че няма да успеят.

Влиянията на тези души отново намаляват значително, докато влиянията на съществата, които ги наемат, от дълго време са отпуснати и стават достояние на тези, които са продължили да допускат такива енергии да бъдат изразявани чрез тях самите.

Когато се случва това, душите, които някога щастливо събираха и хранеха бивши и разрушителни нагласи ще осъзнаят нуждата да пуснат и да интегрират енергиите, които доведоха и привлякоха такива нагласи, а така много от вас откриват необходимостта да интегрират докато се отървават от такива бивши мисловни и сърдечни нагласи, колективните енергии са променени по начин, който е в съответствие със свободната воля на колектива и няма да наклонят баланса на енергията/през тази промяна/ по нестабилни начини или по начини, които биха представлявали каквато и да е заплаха за колектива на Земята.

Тази еволюция трябва да се види без никаква масова загуба на Живот, която много древни предсказания през вашата история провъзгласиха, тъй като душите от такива общества гледаха във времевите линии, които все още не се бяха завършили и такива бъдеща все още не бяха „изписани върху камък”. Скъпи души, единственото конкретно бъдеще, което е било „записано на камък”за вашия свят, е, че вие всички ще се издигнете и ще еволюирате в природни и чисти състояния на съзнанието обратно, там, където бяхте някога, щастливо и радостно живеехте заедно с всеки един от нас, който сега иска да ви помогне да намерите отново онези реалности.

Колективът трябваше да преживее травми, за да се излекува колективно – прояви плътност, но сега вашето издигане ще напредне, както е декларирано, без никакви продължителни трудности или войни, представляващи заплаха за вашата еволюция или Живота ви. Нуждата да не се страхувате от настъпващите промени, е изразявана многократно и ще продължава да бъде изразявана, защото за всички вас е толкова важно да знаете това за близкото бъдеще когато и да изглежда, че много колективна енергия е разнищена, толкова много изненадваща истина е давана на вашия свят.

Тази истина, за която говорим ние, е неизбежна, тъй като сама по себе си е естествено проявление на продължаващата еволюция на човечеството.

Светлинните енергии, давани на вашия свят, в най-близко бъдеще ще призоват събитие, което ще промени много колективното съзнание и възприятие по доста дълбоки начини и все пак по начини, които бяха необходими.

Този естествен резултат от Светлинните енергии, удрящи планетата ви, е увеличена честота, което е процес, който ние наблюдаваме и помагаме на много други да наблюдават; събитието, предизвикано от този процес, от дълго време е известно и предречено и тъмните души на вашия свят искаха да използват необходимото проявление на това събитие и да го превърнат в събитие, което би било катастрофално спрямо колектива на човечеството.

Обаче, това не е целта на проявяването на това събитие и няма да бъде позволено от никои сили да се осъществи. Не, скъпи души, най-лошите събития на вашия свят, които тъмните сили бяха и ще бъдат способни да дирижират в сегашните ви времена, бяха атаките срещу Американските Световни Търговски Центрове през 2001година.

Това събитие само по себе си беше монументално почистване на много плътни енергии, защото човешкият колектив зад загубата и мъката, размени много енергия в реалностите отвъд вашето възприятие и много напреднали души използваха възможността да видят доставянето на много по-чиста и по-мощна Светлина.

Тази Светлина е, която ние продължаваме дави изпращаме с повишена чистота, а планът за доставянето на тази Светлина в чистите начини, сега се дава на вас и е такъв, който беше силно и значително ускорен след споменатото по-горе събитие.

Това(случването на събитието) беше по времето, когато ние направихме изборите да се заселим в по-висшите астрални реалности на вашата Земя и да помогнем с донасянето на тази енергия и с проявлението на тази енергия из реалностите на Земята и от нашето започване,-заселването в тези реалности, ние самите развихме доста силна и чиста връзка със Земята и някои усещат такава Любов към всеки един от вас, скъпи души, които сте вкоренени в Земния опит, много от които правят това за крайните цели на помагането на колектива да напредне и да се издигне.

Тази крайна еволюция и издигане отново е това, поради което ние избрахме да се заселим в тези реалности и да помогнем по начини, по които сме помагали за вашето издигане и един мощен метод на доставяне на тези Светлинни честоти на Земята във все по-чисти стойности, това е използването на звукови тонове и честоти, за да доставим такава Светлина до вас.

Във вашия интернет ще намерите и ще можете да използвате много тонове и честоти, които ще видят чакрите ви по-добре подравнени с невероятно чистите енергии, които сега ви се дават, които бяха увеличени откъм чистота и сила съвсем наскоро и ще продължи да е така и разбира се вие ще откриете по вашия интернет специфични тонове и вълни от такива звукови честоти за специфични чакри, тъй като използването на такива тонове, изказани по специфични начини, ще види всяка чакра подпомогната по специфични начини, а крайните цели на такава помощ, са да ви се помогне да изчистите чакрите си и егоистичните плътни остатъци, наслоени в и около чакрите ви, както и да ви се помогне да разширите чакрите си и след като сте трансмутирали този остатък, да сте в състояние да асимилирате Светлинни енергии от много по-силна и чиста честота.

Тъй като преминавате през катализатори в растежа си, това ще ви види по-добре съответстващи на тези все по-чисти енергии, вие ще се откриете по-Светли, с по-просветени и ясни умове и отново ще се намерите с толкова много способности, които сега биха изморили умовете ви.

Също така ще се намерите съществуващи в Рая, в който ще е толкова небесно и хармонично да живеете, тъй като структурата на тези по-висши реалности е такава, която се придържа към разширени и просветени състояния на съзнанието на всички, които съществуват в нея и Създават такива реалности.

Има специфични етапи и октави покрай растежа на човек и реалностите от петото измерение са смятани за много по-чисти от реалностите на третото/особено Земните трето измерни реаности/, тъй като в тези по-висши реалности е много по-лесно да се движиш и докато някой изпитва много по-бавен и устойчив растеж на същността си, докато е в по-висшите реалности, много души избраха тези реалности, за да помагат на Земята от тях, отколкото да се въплътят директно на Земята, защото все пак има много неща, които някой е в състояние да изпълни от реалностите на петото измерение като вземе участие в масовите колективни/Светлинни/ ритуали и масовите колективни излъчвания и дарявания на Светлина на Земята.

Тези ритуали се изпълняват през цялото време и откакто Земята започва да достига датите Нейният и вашият цикъл на растеж, ще се види филтъра напълно отстранен от тази енергия, тъй като тя е изпращана към Земята ви във все по-чисти начини, Създавайки зрелищни гледки във вашите небеса; а всеки един от нас, който работеше за донасянето на тази енергия до вас, ще ви се представи, разбира се само когато честотите на вашия свят съвпаднат с резонанса на нашите енергии и на неограничените енергии, които ще ви се представят в небесата ви, когато човечеството като цяло е готово да види такова нещо.

Вие започвате да се возите по все по-чисти вълни и полета от енергия, тъй като преминавате през енергиите, които ние сега и преди сме ви давали. До този момент, енергиите, които получавахте, бяха достатъчно плътни, за да съответстват на Земния опит и всичко, което се е разгръщало на повърхността на Гая, но сега, волята на Светлината е направена достояние, тъй като на нас ни е даден Божествен Декрет от нашите собствени Водачи от измерения по-чисти от това, през което преминаваме, да продължаваме да напомпваме чистотата на енергиите, които получаваме от реалностите на вашето Слънце, които ние ви изпращаме, за да ги интегрирате във вашите реалности чрез специфичните честоти и сърдечни нагласи, които позволявате в себе си да бъдат интегрирани и захранени като реалност.

Виждате ли, скъпи души, вие основахте различни видове бариери в себе си, а вашите реалности са значително филтрирани чрез тези бариери, в зависимост от силата им, /която зависи от/ колко много скъпа Земна душа ги е основала и захранила. Много от вас изградихте бариери, които не служат, за да блокират или потискат вашите Земни опити и издигане твърде много или по твърде смели начини, но някои смели души са се определили изцяло чрез самите концептуални ограничения и бариери, които са изградили и установили за себе си.

Ние казваме, че следването на примера на онези, които са се изградили около ограничени нагласи единствено ще видят крайно разочарование и трудност и ще има много търсещи съвет в непосредствения период пред вашия свят, защото техните собствени установени понятия и ограничения за това какво се предполага да е реалността, ще са доста разбити от такова време.

Действително, физическите истини, които ще чуете и за които ще научите са само малки аспекти от цялата истина, която Небето има за вас, скъпи души. Съвета на Небесата иска да разшири възприятието на човечеството във всяка отделна област;във вашата математика, в науката и философиите, във вашата технология;скъпи души, ние бихме продължили още и още. Обаче, територия на разширяване на вашата наука ще трябва да бъде тази на интегрирането на духовното и привидно-езотерично знание във вашето разбиране и възприемане на физиката.

Скъпи души, ние ви изпращаме енергия, която структурира и Създава вашата реалност, след като е изпратена и канализирана чрез вашите храмове/телата ви/ и притисната чрез вашите възприятия и концептуални ограничения и точно как е направено това не би могло да се проследи, документира или разбере от вашите ограничени масови науки.

Това е, защото процесът, през който е преминато, за да се изпрати тази енергия до вас, е такъв, който не се придържа към вашите установени съвременни закони на трето измерната физика и по този начин не би бил приет като правдоподобен. Тази причина и много други е основанието защо колективното възприятие на човечеството ще трябва да се разширява експоненциално, първо с много физически истини и разкрития преди да започнем да ви помагаме да разберете някои от истините, които ще бъдат малко по-сложни, комплексни и първоначално трудни за разбиране.

Ние казваме, че към момента, когато тези открития станат известни на широка, колективна скала, самите възприятия на мнозинството от човечеството ще са разширени до момент, когато ще сте в състояние да разберете дори сложните откровения, които Небесният Съвет има за вас, скъпи души да ги абсорбирате.

Дори онези, които се считат за непробудени, може да изберат пътя на Светлината, отколкото продължителният път на третото измерение и може да се намерят изпитващи съответните разширения и вие сега забелязвате, много души, които някой не би очаквал, започват да се отварят за истините и енергиите на по-висшите реалности по техни собствени специфични и индивидуални начини.

Всеки един от вас е открил истините на по-висшите реалности и на съществата, съществуващи в по-висшите реалности, по ваши собствени уникални начини. Никога не предполагайте, че душа, считана за непробудена, не може да бъде катапултирана в разбирането на Вселенските истини по неин собствен начин.

За много скъпи души на вашия свят, знанието за издигането и за силите на Светлината, действащи, за да ви помогнат да се издигнете, се предхожда от разбиране за корупцията, случваща се сега във вашия свят. Мнозина започват да разбират, че вашата реалност по никакъв начин не е това, което изглеждаше, че е от толкова дълго време и когото това е разбрано и прието, вашето възприемане автоматично е разширено.

Когато колективните Водачи на някоя земна душа видят възможност да помогнат на такава душа да се разшири и да започне да еволюира, тази възможност се взима и всяка душа, която  е пробудена на този етап намира Водачите си, работещи усилено , за да и помогнат да разшири възприятията си и да получи съответните по-висше измерни нагласи, сърдечни нагласи и способности.

Тъй като вашите възприятия започват да се разширяват постепенно, вашите Водачи започват да ви изпращат знаци във физическия свят, които ще се придържат към ограниченията на свободната ви воля, в която вие имате избора да разберете и изберете дали или не знаците, които бихте получили от Водачите си са истински.

Водачите на много Земни души избраха да направят знаците си известни по доста смели начини и по начини, които се придържат разбира се към самите индивиди и мисловните нагласи и сърдечните нагласи, които индивидът е пропуснал през себе си. Синхронизациите са много общи знаци, които вашите Водачи, скъпи Земни души Обичат да ви дават, а различните форми, които приемат тези синхронизации, имат свои собствени различни честоти и значения, мнозинството от които са замислени, за да ви дадат положителен сигнал и вид по-висше измерна „реакция” спрямо енергия на мисълта или чувството, който някой току-що е пропуснал през себе си.

Ще намерите толкова много помощ откъм зад воалите, тъй като започвате да отмятате тези воали и самите истински бариери, които те изградиха във вас и както е постигнато това просто знание и разбиране, така вашите възприятия са разширени още повече по начини, които ви виждат по-способни да разчупите напълно тази бариера и воалите и да откриете сияйната Светлина на по-висшите реалности; на небесата.

Също така ще откриете толкова много възнесени Водачи и фрагменти от цялостната по-висша същност на всяка Земна душа, която ще е щастлива да се запознае с вас отново и ще ви помогне да осъзнаете нашето присъствие около вас и във вашите чакри.

Докато обитавате Земната сфера в Земни тела сега, във вашите тела и във вашите духове са инсталирани специфични енергийни центрове; специфични чакри, които ви помагат да се свържете с лични аспекти от астралните реалности и от вашите собствени небесни Творчески полета.

Вие имате силата и потенциала за достъп до тези полета по всяко време и ако човек изрази намерението си да го направи, той би могъл дори да открие пряка комуникация с Водачите си в тези полета.

Вашите лични астрални реалности са просто това; ваши собствени лични реалности, в които можете да проявявате и Създавате всичко, което желаете/да бъде Създадено/ и мечтаете. Ние трябва да предупредим човека когато и да взаимодейства с такива реалности, да не носи негативни емоции или намерения чрез себе си, тъй като вие винаги ще се намирате взаимодействащи с и проявяващи енергиите, които позволявате чрез себе си.

Това включва всяка енергия на намерението, а намерението, което изразявате, ще ви види естествено взаимодействащи със същество от подобна вибрация или намерение. Когато правите положителни проявления, намерения и усилия, вие ще откриете не само повече яснота във взаимодействието с и възприемането на тези реалности, вие ще откриете повече Светлина, придружаваща разбира се вашите проявления.

Ще започнете да забелязвате и чувствате впечатления и „фонове” или пейзажи, така да се каже и ще се намерите в състояние да възприемате много по-задълбочено и с много по-голяма яснота, отколкото бяхте в състояние до сега и ще започнете да разпознавате това като действие в съответствие с горепосоченото разширение, което донасяте чрез себе си, интегрирайки и позволявайки на чакрите си да изразяват.

Вашите Мултиизмерни същности ви се представят като/те помагат в издигането от/трето и четвърто измерни мрежи, които сами по себе си се спускат в повишено ускорение и тъй като вашата Мултиизмерна същност започва да открива взаимодействие с вас, тази душа ви помага да разширите възприятията си и да работите през егоистичните блокажи и блокажите, които са причинени от неизлекувани болки и проблеми из вашия Земен опит.

Дадена ви е толкова много помощ от Висшите ви Аз, от Водачите ви и от различни спуснати аспекти от по-висшите ви същности. Заедно с тази помощ вие ще откриете охотен контакт с и помощ от множество различни възнесени души, тъй като ние всички сме Обединен колектив и имаме подобни цели предвид, в които всички искаме да видим издигането на Земята да се разиграва по начините, които нашият Небесен Създател е постановил да напредне такова издигане.

Сега, комуникация „време” е толкова силно ограничена, особено когато се сравни с огромния обем откровения, които ще получите в непосредствено предстоящия период.

Както беше обсъдено, всяка част канализиран материал, даден сега ,е просто полагане на основа за истини и проникновения от много по-голямо естество и дълбочина. За сега, ние сме щастливи да помогнем в полагането на тази основа от информация и от Любов, тъй като вие разбира се чувствате енергийните подписи на възнесените души, даващи всяка канализирана комуникация и вие използвате такава Осветена енергия, като я интегрирате в себе си и позволявате изцелението и разширяващите и възможности да бъдат изнесени от вас самите.

Това се случва докато получавате основа от информация, която ще ви види по-способни да разберете и да се подготвите за информацията и откровенията, които ще ви се дадат. Ние даваме Любовта си на всяка скъпа душа, абсорбираща тази комуникация и ви напомняме, че всички вие сте Обичани безмерно, вечно.

Благодаря ви, Хатори от Слънчевите Астрални Полета на Земята
(1)    Точно когато Хаторите направиха това изказване за откриването на нашите свръхчовешки способности и аз преоткрих това, когато отварям това съобщение за редакция, се сетих за един добър приятел на име Джо Ейго. Мисля, че тази душа е блестящ пример за Мултиизмерни способности, които могат да бъдат събрани в една просветена душа.

Ако искате да научите кой е той и какво прави, потърсете в интернет или проверете сами блога на Джо.

Ето също и страницата в Wikipedia на скъпия  Джо
Както бихте казали, цел- издигане!


Превод:Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар