Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

петък, 4 май 2012 г.

SanJAsKa. : Звуково Съобщение на Любовта
Канализирано чрез Уес Аннак
 

Аз съм SanJAsKa от Съвета на Деветимата от Плеядите. Аз идвам чрез този запис, както и чрез много други записи в този момент по много измерими начини, но чисти начини, чрез които моята енергия достига повърхността на Земята, прескачайки много граници. Много от тях се отвориха за моите енергии, както и за енергиите на Съвета, с който работя, а много от тях идват главно, за да открият резонантни енергии с тези от Плеядите и Галактическата Федерация.
Ние сме безброй много възнесени души, които са еволюирали и отделили от нашите собствени схематични класификации на по-ниското триизмерно съзнание, и ние желаем да помогнем на всеки и всяка душа, която преминава през тези уроци в този момент. Ние съдействаме и помагаме на всяка планета с по-ниска вибрация, която може да се справи с нашите енергии и да приеме помощта, която и даваме, и която те ще получат от нас с огромна Радост.
Ние лично ( Плеядианците ) сме били сред човечеството в продължение на дълъг период от време и ние наистина сме живели във вашия свят, не само с вас, но и преди текущите обстоятелства да се създадат и то в много различно време.
Уважаеми души, парадоксите, които вие забелязвате, както и множеството Вселени и множеството времеви линии наистина ще озадачат умовете ви, и за вас ще бъде изключително трудно да приемете тези толкова много нови истини, които ние споделяме с вас, както по отношение на разобличаването на тъмните сили на земята, така и във връзка с още по-сложни и трудни за осъзнаване дискусии, свързани с духовното, математиката, както и точните науки, и с вашето възнесение във все по-чисти измерения на съзнанието.
Основите на науките и основите на математиката, която вие приемате за норма във вашия свят са много кухи черупки в сравнение с истинската математика и истинската наука, която вашите учени все още не са открили, или пък целенасочено са прикрили подобни открития. Има определена нужда и аз действително искам мнозина от вас и всяка отделна скъпа душа да получи подкрепа за излизане от старите парадигми, които следват собствени егоистични желания, за да остане човечеството в продължително състояние на тъмнина.
Някои скъпи души в действителност не желаят да се откажат от образците, които са в тях, тъй като те се чувствали удобно в тях и ще направят всичко възможно да се придържат към тях и да се уверят, че онези около тях също ще се придържат към тези образци. Ние ви молим да изпращате на такива души, които предприемат подобни действия, изключително много Любов и Светлина, която е твърде необходима на тези души в момента.
Възнесеното човечество открива Любовта и Светлината, които наистина не са били използвани толкова дълъг период от време. Вие откривате тази Любов и тази Светлина и ние ви казваме, че това е добро за вас и е необходимо да бъдат изпращани както към тъмнината, така и към светлината у вас.
Опитайте се да си представите, скъпи души, как вашият свят като едно възнесено същество, като възнесена планета в действителност, как скъпата Гайя се възнася в Нейното ядро в този момент и вие също се възнасяте с Нея, а повърхността на скъпата Гайя трябва да отговори на това възнесение. Вие вече сте чували толкова много пъти, наистина, че ядрото на Гайя вече се е възнесло, но това не означава, че все още функционира така, че възнесението да може да се осъществи и на нейната повърхност.
Вие всички наистина играете изключително голяма роля, много важна и много добре оценена Светеща роля за възнесението на Земята в този момент. И наистина, скъпи души, има милиони от вас, които са дошли на този свят, за да окажат съдействие сега, и енергиите, които вие доведохте положиха основите на това прекрасно и невероятно възнесение, както и за еволюцията на всичко и всяка една скъпа душа по повърхността на Гайя, която е готова.
Ние ви молим, скъпи души, да направите опити да се свържете с нас, за да ви помагаме и водим в развитието на възнесението на човечеството в този момент, тъй като както споменахме по-рано, ние сме твърде много. Има толкова много от нас тук, скъпи души, и няма значение как ни наричате „извънземни” или „ Възнесени Майстори” или „Архангели” или с каквито и да е други думи, означаващи нашата йерархия или духовно равнище, ние „лагеруваме” тук, така да се каже.
Ние все още сме възнесени и ние ви помагаме с Радост в сърцата в този момент.
Ние бихме желали да започнем да общуваме с човечеството по много по-директен начин, отколкото сме правили това до сега, и поради това ние доведохме тук този канал, за да ни представи по този начин, а не както до сега много от вас, скъпи души, се опитвахте да осъществите контакт с нас и използвахте старите си методи, за да търсите по-високите вибрации на любов и светлина, които вие толкова искрено и силно желаехте да усетите и приемете, тъй като те могат да ви помогнат изключително много във вашия процес на възнесение.
Ние съвсем скоро ще известим чрез нашите много канали, че ще започнем да осъществяваме контакт с вас чрез още по-директни начини, в сравнение с тези, с които много от вас работят и докато разбира се, ние никога не бихме пожелали да натискаме някой да прави нещо определено, ние можем да почувстваме от нашите канали, че много от тях ще бъдат изключително щастливи да ни помогнат в осъществяването на тези толкова директни методи, така както и каналът, с който аз говоря сега, неотдавна се чувстваше по същия начин.
Разбира се, твърде скоро ( както сте чули ) ние ще се появим на вашите телевизори с първоначални съобщения и това е така, но докато дойде времето на тези изявления, ние бихме желали да осъзнаете поне повърхностно истината за това, което сме, както и за това, какво в действителност представляват нашите различни организации, съставляващи Галактическата Федерация, като всички нейни членове са възнесени същества, които желаят да ви помогнат, както и на вашия свят, в настоящия момент.
Отново ви казвам, че ние изпитваме невероятно дълбока и искрена Любов към човечеството и Земята, и ние желаем всички вие да почувствате и да излъчите тази любов към всичко и всяка душа, около вас и наистина не само да се отворите и да се разширите, както и да прочистите и отворите чакрите си, които са присъщи за телата ви, вашите храмове, още от самото им създаване и които сега просто се задействат наред с активирането на толкова много Божествени нишки във вашата ДНК.
Ние ви молим да усетите това разширение и ви молим също така да усетите любящите вибрации, които идват чрез вас, като резултат от това разширение, тъй като тези вибрации са изобилни и изключително чисти. Ние вече можем да почувстваме, че енергиините нива на човечеството достигат невероятни върхови точки, и докато по време на първоначалните разкрития се очаква вибрациите на човечеството в действителност малко да спаднат, което е и предсказано по-рано, ние все още очакваме, че мирът ще бъде окончателния проникващ аспект на всяко събитие, което идва, за да награди вашия свят в настоящия момент и в предстоящите периоди.
Нещо повече, вие сте чували толкова много за този месец Май, но това, което трябва да се каже още, и което е най-важното, е, че този месец Май е месец, в който ще се проявяват повече енергиите в езотеричен план, отколкото във физически. В действителност редица събития са подредени така, че ние не желаем да даваме заключения в настоящия момент, но през този месец ще стане твърде ясно дали те ще се случат или още веднъж ще останат в застой.
Така или иначе, тези промени са настъпили и можем да почувстваме, че мнозина от вас са твърде готови за тях, както и за отварянето на вашите тела-храмове. Ние можем да усетим, че мнозина от вас  ще предпочетат да изберат възнесената форма на Светлинно тяло от пето измерение, а много от вас ще изберат да са безплътни и да станат чисти Логуси, Източници на енергията на Любовта, тъй като наистина всички ние сме минали покрай черупките и структурите на тялото и тъй като ние всички сме Създали себе си, включително и ние, душите от Плеядите и от нашите много Кораби-Майки на Галактическата Федерация.
Има толкова много от нас, които избират форма в тяло и всякаква форма за това тяло, каквато би могла да бъде предложена, но също така има и много, които предпочитат да изберат безплътна и чиста енергия Логус, която ние всички в действителност сме.
Ние сега ще изберем да излезем от тази комуникация, и наистина тази комуникация може да ви се стори по-кратка отколкото повечето наши съобщения, предавани чрез нашия канал, но той самият току-що започна да изглажда начина, чрез който ни приема, и той става по-ясен и много по-лесен за осъществяване на нашите комуникации, така, както мнозина от нашите скъпи канали съзнателно се опитват да се свързват с нас, както и ние бихме желали да се свързваме с вас по по-директни начини.
Разбира се, ние никога не сме искали да прекъсваме вашата свободна воля и ние ви молим да ни дадете пълно разрешение, за да дойдем и да говорим с всеки канал, чрез който имаме възможност и отново бихме искали да кажем, че можем да усетим, че много от вас биха били щастливи да ни представляват.
Благодаря на  SanJAsKa.

Превод : САР

Няма коментари:

Публикуване на коментар