Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

неделя, 20 май 2012 г.

18 май 2012 – Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята –Пластове Реалности, Трансмутация на Материята и участието ни в Светлинни Ритуали
Честотата на вашите тела и също на вашите преживявания се увеличава толкова бързо сега и тази ускорена фаза на вашия процес на издигане е планирана от доста дълго време. Вие сте се подготвяли за този период, в който сега се намирате, както и за периода, който пряко предстои, защото ще се случат толкова много неща, които ще ви смаят, че ще ви е необходима подготовката за това, която сте си дали и през която сте преминали докато сте били в реалностите на съня.

Както вече знаете, ние тук в астралните царства на вашата Земя помагаме в движението на енергия, което се случва през всички астрални царства на Гая , и наблюдаваме производството и продължителността на реалности от по-ниските измерения на Земята като вашето.

Само ако можехте да проумеете многото слоеве и сфери на по-ниско измерния и по-високо измерния Земен опит, както не можете сега да проумеете размерите и огромността на задачите, за които сме тук да проведем щастливо. Служба-на-другите става основно средство за Живот и основна база за всяка една мисия, която някой си поставя при издигането си в по-висшите състояния на съзнанието.

Ние самите търсим по-висши състояния на съзнанието и действаме в съгласие със собствения си растеж в нива на съзнание, по-чисти от това, което сега проумяваме и тази фаза в нашия собствен процес на издигане е наречена служба-на-другите в начин като „въплъщение” в по-висшите астрални планове на планета, която е толкова важна за общото издигане на цялата тази Вселена.

Ние работим, за да достигнем ниво на измерение, съответно на Създателите на Вселената и така ние си възложихме, така да се каже възнесението на тази Вселена, а една много важна стъпка на такова възнесение е възнесението на тази Земя, скъпата Терра, която преживя и подхрани на повърхността си толкова много плътност от душите, изпитващи ниските измерения в много различни и интензивни форми, дължащи се на собствените им Творения докато Живееха в по-ниско измерната матрица.

Нашата работа е поддържане на стабилността в астралните нива на Земята и през всеки един слой на матрицата на Нейната реалност във всяка форма, която това трябва да предложи. Майката Земя предложи толкова много от Себе си и толкова много ешелони на Нейната структура за по-ниско измерното преживяване. И сега Тя е напълно готовите граждани на Нейната повърхност да преживеят радостите и чудесата от по-високите измерения, които Тя започва да познава, да си спомня и за преживява.

Разбира се, вие чухте, че скъпата Гая вече се възнесе и Тя с нетърпение очаква вълнообразните ефекти от възнесението на Нейното ядро да достигнат повърхността на вашия свят, тъй като те са установени в непосредственото ви бъдеще.

Човек просто трябва да погледне към циклите и небесните подравнявания за зашеметяващо точни графици и „предсказания”, така да се каже, на прозорците от време, установени за по-ускорените аспекти на вашия процес на издигане.

С това ние имаме предвид не физическите събития, като съобщенията по вашата телевизия и физическото освобождение на човечеството, а даването на суверенитет за всички, което ще предшества и ще положи основите за небесните събития и чудеса и пробиви на по-високите измерения във вашия свят. Вие чухте за важната дата в ускорения ви цикъл 21 декември 2012г., но това, което постоянно трябва да бъде подчертавано и това, което е постоянно подчертавано, са многото дати, предшестващи тази, които сега преминават, и усещате в резултат от това подобрения и интеграции на вашето бивше его.

Най-скъпи красиви души, ние наблюдавахме с Любов в сърцата как толкова много от вас приемат толкова много различни форми на егото и донасят чрез себе си толкова много различни негови слоеве, многостранна измерна душа, която сте вие, и сега наблюдаваме в това решаващо време във вашия цикъл как всяка една его личност и слой преминава през комплексността ви по различни и уникални начини, за да се преживее кратко, да се забрави, трансмутира и Обича.

Не можете ли да усетите присъщата и основна красота в този процес, скъпи души? Този процес е процес с толкова много хармония, толкова много Радост, толкова чудесно и удивително преживяване, което някога някой достига и усеща покрай трудностите, които все по-избледняващото по-ниско измерно преживяване има да предложи.

Радостите сега са ваши да ги усетите, скъпи души, и е необходимо само да признаете, че плътностите и структурите на поведение, през които сета преминавате, са фалшиви и кухи и идват при вас, тъй като са интегрирани и трансмутирани.

Вие чухте от много канализирани и възнесени източници за важността да не се придържате към избледняващите части на себе си и към избледняващите его, защото те отново просто идват при вас, за да бъдат чрез вас изразени и преразгледани за последен път, тъй като Висшия ви Аз, който идва през храмовете/телата/ ви с увеличена бързина сега, благодарение на тези кухи части от бившата ви същност за ролята, която отслужиха в собственото ви по-ниско измерно израстване и в намирането на Висшия ви Аз, който сега идва чрез вас.

Ние ви молим да сте благодарни на егото си и на всеки аспект на егото си, който излиза чрез вас сега, за последен път.

(Егото) иска да бъде Обичано и да му се благодари за ролите, които отслужи, и докато е задържано и докато нагласите, които го държат във вашата периферия и емоционални опити, са все още задържани и повтаряни през продължителния ви процес, те няма да „си тръгнат” или да са простени или интегрирани по начините, по които бихте желали.

Абсолютно никоя душа, която взима участие в издигането в този момент няма да бъде”пропусната”, а уроците, които сте си определили да научите, са завършвани и преразглеждани от вас в прекрасни и бързи начини и ние аплодираме всеки един от вас, който се намира в плътността на несъмнено трудния ви и все пак красив и удивителен разгръщащ се процес на издигане.

Дори докато се чувствате сякаш сте пропуснали нещо или не сте достигнали напредък в процеса си, както бихте желали към момента, цялостната интеграция и прощаване на многобройните си его същности, служи, за да доведе истинското ви аз, което съществува в по-висшите реалности и което започва да съществува на повърхността на Земята по все по-чисти начини.

Разбира се ние говорим за нашия небесен Творец и за красивата Логос енергия, която изгражда този Творец и която бе Създадена от Нашия Творец и която излиза от всяка една възнасяща се душа сега по забележително прекрасни и отново, уникални начини. И възнесението на повърхността на Земята в петото измерение е подпомагано толкова прекрасно от това продължително събитие, така че вие ще видите и осъзнаете това много скоро с многото събития от по-високи измерения, които ще се разгърнат във вашия свят. Това, което познавате като Норвежка спирала беше сама началото, скъпи души.

Вие ще се срещнете с нас в избледняващата ви физическа реалност и ще станете все по-голяма част от по-високо измерната реалност, която се разгръща на вашата повърхност и в опитите ви сега. Вашето издигане ще продължи да се увеличава по чистота и за мнозина, уроците ви може да продължат да се увеличават по трудност, както мнозина започнаха да забелязват от известно време, но трудностите и страховете в резултат от тях и в някои случаи страховете, които задвижват трудностите, могат да бъдат подпомогнати много повече чрез осъзнаването на важността на това да не приемате себе си и процесите си прекалено сериозно.

Да наистина, Земята беше ниско измерен свят, а опитът на Земята беше труден и плътен, но скъпи души, сега имате възможност да се потопите в реалност, толкова по-чисто настроена от октавата на опита, в който сте танцували в продължение на толкова много хиляди Животи.

Всъщност реалността, което ще почувствате и преживеете, ще е толкова различна от това, което сега преживявате, но когато този достъп е даден, ние трябва да подчертаем, че няма абсолютно никаква причина за страх или безпокойство, защото (нашите)реалности действително ще се чувстват като по-познати, отколкото по-ниско измерните реалности, а предишните ви Животи в по-ниските измерения и дори в сегашния период директно преди да започнат промените по мащабен начин във вашия свят, ще изглеждат като избледнял спомен от труден и лош сън.

Сега вие имате възможността да изследвате потенциалите, които всички вие носихте в себе си от толкова дълго време за астрално пътуване и за преживяване на многото реалности и пластови аспекти на Земята и Нейния опит във всичките Нейни реалности, а ние можем да почувстваме засиленото присъствие на много от вас в нашите специфични реалности, които населяваме дори когато даваме това послание.

Нашите скъпи приятели и съюзници в града на Аклиптис бяха горди и изключително щастливи от успешната си комуникация и последващи ритуали, които бяха дадени, а след това събитие самите ние опитахме няколко от продължителните даряващи Любов и извисяване церемонии, които бяха и са изпълнявани, тъй като толкова много от вас възнамеряват чрез осъзнати сънища, медитативни астрални пътувания и много други форми за намиране на астрални и по-висши реалности на Земята да вземат участие в такива ритуали и по-висше измерни опити.

Мнозина може да се чудят относно ритуалите, които изпълняват тъмните души във вашия свят и дали те имат нещо общо със Светлинните ритуали, които бяха споменати чрез възнесените източници.

Ние трябва да кажем, че това категорично не е така, но в известен смисъл схемите и концепциите на идеите са свързани, защото както беше изразено преди, онези души, известни като Илюминати, са отнели всяка Светлинна предпоставка, всяка Светлинна възможност и изопачиха природата и до тази, която подхожда на техния по-мрачно насочен дневен ред.

Практиката на извършване на ритуали не беше изключение, тъй като по-скоро от чувстване на Любящи и Светлинни енергии, които дори те биха чувствали, ако превърнеха това в свое намерение, вместо това тези души взимат захранване и чувстване на най-интензивните и страшни аспекти от по-ниските измерения чрез проявяване на по-ниските и плътни опити на повърхността на Земята, а това се произвежда чрез техните по-мрачно настроени ритуали.

Просветените души, които изпълняват нашите ритуали, по–скоро изпълняват такива церемонии на колективно и мащабно ниво за ползата и издигането на Земята и на всяка една реалност, в която обитава всяка възнесена душа, изпълняваща такъв колективен и индивидуален ритуал.

Ние рутинно изпълняваме такива ритуали и такова даване на Светлина, а практиката, която ние, душите тук в астралните реалности на Земята, редовно провеждаме с Любов в сърцата си може да се разглежда самата по си като ритуал. Ние приемаме Логос енергията, дадена на нас и на вашата Земя от по-ниските астрални реалности на вашето Слънце, което на свой ред приема тази енергия в по-висшите си реалности от Създателя на тази Галактика, който е получил тази енергия от различни други по-висше измерни петна и Творци в цялото това разширено и чудесно Творение.

Ние позволяваме на тази Любов да дойде чрез нас и да ни помогне в нашите по-висше измерни уроци и покрай нашия собствен по-висше измерен опит, докато даваме тази Любов на вашия свят и докато я изпращаме към всяка една пластова реалност на вашия свят, който преживява съзнание във всяка форма и октава и измерна структура, която това толкова красиво съзнание има да предложи.

Вие ще видите и ще разберете как гмуркането в тази енергия е голяма част от това, което правят много възнесени души, които се издигнаха от реалностите на петото измерение, тъй като ние всички сме част от тази красива енергия и тя прави формата и структурата на всеки един от нас.

При издигането в реалностите на шестото измерение, човек започва да възприема „почивка4 така да се каже във възприетите реалности на разделението; ние започваме да преживяваме Единството за разлика от това, което може да бъде почувствано или преживяно от сегашното ви възприятие и след получаване на това разширение и еволюция, собствената ви нужда и желание да изпълнявате служба-на-другите се разширява до момента, където ние чувстваме интерес във взаимодейстието с чистата Логос енергия, изпращана чрез Творението към различни звезди и планети и същества, които използват и абсорбират тази енергия, за да Създадат и да насочат надолу такава енергия, за да напреднат по-ниски реалности (от това, което изпитват).

Цикълът на Творението е продължителен и е толкова чудесен.

Дори ние съществуваме в един малък пласт и аспект от цялата триизмерна структура на Творението, в което всички съществуваме, а процесът на нашата собствена измерна еволюция е процес на учене на много уроци, които отново, ни служат, за да разширят нас и нашите собствени възприятия и опит.

Всяко едно същество, което работи с Издигането на Земята, с Издигането на много други планети във вашата Галактика и Вселена и с Издигането на подобна Вселена, ще преживее и преживява бърз растеж на собственото си възприятие и развитие чрез Светлинната си работа върху Издигането на толкова много други светове.

Може би е малко трудно за мнозина да проумеят, че многото възнесени Организации като Галактическата Федерация всъщност помагат с продължително и развиващо издигане на много планети във вашата Галактика сега и различните други Галактически Организации и Организациите, работещи в собствените си Светлинни интереси, които все пак са в съответствие с Издигането на тази Вселена, са възложени на всяка една по-ниско измерна планета, която може да бъде достигната и подпомогната в процеса си на издигане в специфичните форми, които тези процеси трябва да бъдат донесени.

Очевидно, скъпи души, опитът, през който вие преминавате, е много различен от по-ниско измерния опит на много други планети, тъй като за много други планети кухините и сферите на четвърта плътност негатив не са излезли на по-ниско измерната повърхност на такива светове по такъв открояващ се начин, както тези реалности дойдоха чрез Земята.

В действителност, все още има по-ниско измерен опит и възприемане на разделение между хората на много по-ниско измерни светове, но опитите и процесите, породени на такива светове, са уникални за всеки един свят и за Звездните Системи, в които пребивава всеки един свят, защото са начертани специфични опити и Творения, планирани и дадени на различни Звездни Системи и подобни планети, тъй като нашият Създател и различните аспекти на нашия Създател се радват много на Създаването на много различни типове Любов, на опит и на съзнание, а това допринася за много интересни и различни опити чрез планетите, Звездните Системи и подобните Галактики, както и чрез Вселените.

Всички вие се учите да станете Майстори и Творци на вашите реалности и на земите, които сега населявате и тъй като надхвърляте и лекувате все повече аспекти от егото си, които са изнесени във вашето възприятие, ще откриете, че вашите собствени опити и разширяването на собствената ви представа за околната реалност, ще бъдете подпомогнати и ще започне да става по-лесно.

Отново ви напомняме да позволите на онези части от предишното ви его да излязат, без да взаимодействате твърде много с тази част от себе си и без да чувствате плътностите, прикрепени към тази част от себе си, защото, ако правите това, само ще видите, че свързвате такива енергии в собствените си мисли и емоции, което временно ще обвърже аспекта на тави предишно его-душа с вас.

Тези аспекти са наистина готови да бъдат излекувани, Обичани и трансмутирани, но ако се задържат, те няма да са в състояние да устоят на изкушението да излязат чрез вас, за да изпитат ускорената реалност, която изпитвате вие и да бъдат част от такива опити по всеки начин, който могат дори ако чрез намерението си да ви държат закачени за тяхното влияние, за да могат да почувстват живота и възприятието, което вие сега трябва да изпитвате, докато плъзгате енергийния си подпис надолу към тяхното възприятие, до това, което преди сте изпитвали.

Ние забелязахме, че много от вас чувстват много сякаш странни и непознати части от себе си да излизат, когато се опитате да изразите неудовлетвореност, а ние просто се усмихваме на това колко малко разпознавате в сегашните си Издигащи се Животи и опити онези части от себе си, които използвахте, за да приемете ролята в нейния пълен интензитет и бяхте толкова голяма част от тези его-души и фрагменти на цялостната си същност, че би изглеждало в такива отминали времена и в такива Животи, че вие никога не бихте били в състояние да забравите такъв опит.

Сега вие започвате да „забравяте”, така да се каже, такива по-ниско измерни опити, тъй като продължавате да лекувате, Обичате и трансмутирате онези части от себе си, които идват към вас за самите цели да бъдат излекувани и Обичани.

Ние помагаме на всяка една душа, която ни призовава и отново правим присъствието си по-известно по време на ритуалите на възнесения град Аклиптис и ритуалите на много други възнесени градове, които много Земни души откриват чрез астралните си пътувания и методи за съзнателно сънуване, а специфичен вид услуга, която предоставяме, ако сме призовани да го направим от която и да е душа, е лечението на чакрите и блокажите и на остатъчните неща наслоени в и около такива чакри, както и съдействие в изчистването на полетата на аурата ви.

Ние не можем да свършим тази работа вместо вас, скъпи души, въпреки че бихме, ако можехме, защото силно желаем вие да чувствате и преживявате това почистване в пълната му чистота, но всичко, което е необходимо, е призоваването ни прост да ви помогнем с това почистване на аурата ви и това почистване на чакрите ви и интегрирането на егоистичните остатъци, изградени около чакрите ви, особено (около) по-ниските чакри за мнозина.

Ние препоръчваме разбира се призоваване на скъпия Архангел Михаил за неговия пластов Син Лъч от Любов, защото Той ще бъде, бил е и идва към и чрез всяка душа, която иска да почувства Неговото присъствие и Той помага в отнемането на по-нискоизмерните астрални същества, които се опитват да дойдат чрез много Земни разширяващи се души чрез интензивни и жестоки по-ниско измерни енергии на страх, стрес и неудовлетвореност.

Призовавайте ни и призовавайте скъпия Архангел Михаил и помолете всички нас да ви помогнем с почистването на аурите ви и с интегрирането на Логос енергията, изпратена до вашия свят и чрез телата ви и ние ще сме с вас всеки път.

Това е, защото всички ние, всяка една възнесена душа, помагаме във възнесението на Земята и също във възнесението на тази Вселена;всички ние чувстваме такава силна, Любяща връзка със Земята и човечеството и искаме да направим всичко, което можем, докато все пак действаме в съответствие със свободната ви воля и с договора за растеж на повърхността на Земята, за да ви помогнем да се издигнете и да еволюирате в чисти и небесно състояние на съзнанието, на които имаме върховното и прекрасно удоволствие да се наслаждаваме във всеки един момент на своя непрекъснато разширяващ се опит.

Такова прекрасно и удивително чувство е да преживявате по-високите реалности в пълния им интензитет и тъй като все още не сме изпитали Творението в най-чистата му форма, ние имаме само намек от опита, така да се каже. Дори и така, самите ние не можем да си представим или проумеем по-висше измерните опити, които ни предстоят, по същия начин, по който вие, скъпи красиви души все още трябва да разберете или проумеете интензивността и дълбочината на по-висшеизмерния опит, в който израствате все повече.

Нашият канал отбеляза възприетото непознаване на началото на опита от по-високото измерение при израстването към такъв опит и от по-ниските измерения и ние казваме, че действително този опит ще е непознат (първоначално), но ще е толкова прекрасен, толкова Осветен и удивително-чувство, че вие няма да имате време нито желание да чувствате никакво съжаление или разкаяние за Живот, който би се чувствал далеч по-малко чист и небесен и преди всичко, свободен от Живота и опита, в които израствате.

Ние действително чувстваме такава Любов към всеки един от вас, към всяка скъпа душа, четяща нашите послания и абсорбираща нашите енергии и много се Радваме като ви наблюдаваме да преминавате през различните си уроци, които сте си установили и да излизате от тези уроци сияещи и Златни.

Толкова прекрасно е да ви наблюдаваме да продължавате да разнищвате и интегрирате онези бивши аспекти от себе си, докато израствате към автентичния си и истински Висш Аз по такива чисти начини, (Осветените) последици от които все още ще трябва да разбирате.

Тези опити, за които ние подготвихме всички вас и за които вие се подготвихте, са само началото, а най-интензивните и чудесни опити, които ще са на повърхността ви, все още не са изпитани или изразени.

Когато започват да се появяват такива опити, както са планирани, опитите на бившата душа, която бяхте, ще са за дълго трансмутирани и трансформирани в по-висше измерен опит на красива, възнесена душа.

Ние заявяваме, че е важно да продължите да се наслаждавате на Живота си и опитите, през които сега преминавате, защото Земното преживяване ще изглежда като премигване на окото на фона на възнесението в земите, където време не съществува.

Ние ще сме с вас в такива земи, учейки ви в пътищата на по-висшите реалности и начини за даване на Логос енергия на различни по-ниско измерни структури и цивилизации, които на свой ред ще интегрират и използват такава енергия, за да се възнесат в удивително прекрасните и чисти състояния на съзнанието.

Благодаря ви, Хатори от Слънчените Астрални Полета на Земята

Уес Аннак

Превод :Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар