Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

неделя, 22 април 2012 г.

Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята – Небесни Чудеса, Енергийни просмуквания и Светлинния период „ Три дни” – 16.04.2012г.


Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята – Небесни Чудеса, Енергийни просмуквания и Светлинния период „ Три дни” – 16.04.2012г.
Чистата Логос енергия, изпращана чрез небето на Гая сега, започва да става твърде чиста, за да премине незабелязана от всички вас. Ние ви „предупреждаваме” да очаквате толкова много неща, които вие няма да предполагате по време на първоначалните разкривания и откровения, които ще излязат на повърхността. Най-забележимите и уникални аспекти от възнесението на Гая във все по-чистите реалности на съзнанието трябва да се предшества от събития с небесен характер, които показват, че всичко, което се случва във вашия свят, е отражение на продължаващото сега възнесение.

Досега не сте виждали много аномалии в небето, но вярвайте ни, скъпи души, енергийните просмуквания скоро ще се дадат плод, тъй като по-висше измерната етерна Логос енергия, изпращана към вашия свят и през вашите тела ускорява трансмутацията на всичко, което е било положено в основата на вашата холограма на илюзията, в полза на широко разпространеното излагане на енергии и чистота от по-висшите реалности, за да се появи пред всички вас във вашия свят по много забележим начин.

Има определени аспекти от Земните промени, които са и ще бъдат от решаващо значение в развитието на енергийните и етерни просмуквания, за които говорим, а ние можем да кажем, че много природни бедствия, които се случиха наскоро, изчистиха толкова много негативна енергия от мрежата от мрак, установена в такива райони.

Да, напоследък имаше райони на повърхността на Гая, които бяха цел на технологиите на онези, които биха ви държали във вечно неведение и отчаяние, а колективната Логос енергия, проявена от всяка събудена душа на Земята, още веднъж се показа, за да трансмутира най-лошото от негативността, което бе предопределено и с намерение да се появи с използването на окултна ниска честота – проявявайки средства, за които все още напълно не сте чували като цяло.

Гая започна бурите и тътнежите, както обикновено, за да може да се отърси от толкова много колективна плътност чрез извършване на такива почистващи действия и както винаги се очакваше, че тъмните души от вашия свят ще видят този потенциал за разрушения и ще го подхранят за всичко, което те възприемаха, че си струва.

Имаше нещо необичайно по отношение на последните няколко пъти, когато вашите тъмни се опитаха да създадат широко разпространен хаос посредством климатични манипулации и именно технологията на вашите извънземни братя беше тази, която в миналото смекчаваше много планирани катастрофални събития, които не се вписваха в кармичния модел на душите, Живеещи в районите, за които те (Илюминатите) планираха тези бедствия.

Сега, именно колективната Логос енергия, проявявана от всички вас, е тази, която спира проявяването на тези катастрофални събития (и смекчава обхвата на щетите, когато се случат такива неща). Тук в по-висшите реалности ние малко трябваше да се „намесим” в смекчаването на много от катастрофално планираните хаотични събития, които вашите тъмни сили имаха намерение да използват, за да създадат още мащабна паника и страх, за да захранят мрежата от мрак, която се трансмутира с ускорено темпо.

Мракът във всички вас се трансмутира както се трансмутира тази мрежа от мрак, защото тази мрежа и различните „енергийни петна”, които захранват тази мрежа, бяха основната причина за продължителната склонност на човечеството за захранва по-ниските измерения и кухините на негативността от четвърта плътност.

Мрежата от мрак, която се трансмутира, е захранвана и напомпвана по-дълго, отколкото можете да си представите чрез по-ниските действия на човечеството и има определени райони и пространства на вашата повърхност, които носят енергийния отпечатък на събития от хаотично естество, които се проявиха във всяка дадена област от вашето време. Ето какво имаме предвид, когато казваме „енергийни петна”, защото такива петна задържат енергии на хаотично или дори жестоко събитие и привличат събития и души от подобна вибрация в такива райони. Това по дефиниция е кухина, но не е празнина, каквато доста можете да усетите или забележите.

Мнозина обаче ще забележат, че има определени места, където отиват или преживявания, които усещат в определени места, които изглежда им влияят или ги вълнуват повече от други места. Това вероятно е, защото енергийно петно, което е видяло много жестокост, проявена наоколо, е вероятно все още да се придържа към тези енергии и да се опитва да привлече вашите енергии в тях и да се смеси с тях, захранвайки кухини на негативност от четвърта плътност, към които би била изпратена такава енергия.

Ако някой може да разпознае тези зони около тях, препоръчва се много трансмутация и целителна работа. Помнете, Скъпи души, много от продължаващото чувство на неудовлетвореност и стрес, което захранвате и което ви храни, идва от много от тези кухини и по-голямата част от вас дори не осъзнават, че това е така. Чрез изцеление и трансмутиране на специфична зона, която чувствате, че може да задържа, излъчва и се опитва да ви кара да чувствате негативна енергия вие на свой ред правите собствените си преживявания много по-лесни и ще откриете себе си по-малко податливи на стрес и фрустрация, и гняв от всякакъв вид.

Тъмните души на вашия свят поеха целенасочено проявяването на такива енергийни петна и кухини в много райони на повърхността на Гая и дори под Нейната повърхност и много от насилието, което се храни в човечеството, е резултат от установяването на много от тези енергийни петна и кухини, за които говорим. Тези кухини бяха умишлено създадени, така че най-ниските и най-плътни енергии по всяко време да могат да влияят върху по-голямата част от колективното съзнание на Земята във всеки даден район, тъй като те поставиха тези кухини в много райони чрез окултна технология (и ритуали), което е почти полярна противоположност на напредналите Светлинни технологии, които ще ви бъдат показани и дадени.

При първоначалните разкривания, тези кухини, които бяха основани целенасочено, ще бъдат посочени, а ние ще имаме много екипи, разположени в тези зони, донасяйки чистата Логос енергия, която постоянно идва през енергийните портали на небето на Гая и през вашите тела.

Тези енергийни портали, за които беше говорено постоянно, могат да бъдат разглеждани като възприети полярни противоположности на кухините и енергийните петна, за които току-що ви информирахме, защото енергийните портали чувстват и излъчват много чиста Логос енергия, която се повишава в чистота всеки момент, докато кухините, установени в много райони на повърхността на Гая продължават да хранят ниските, плътни емоции, които станаха нормата за мнозина на вашия свят.

С това, ние се връщаме пак към обсъждането на многото етерни чудеса, които ще се появят във вашите небеса, когато настъпи точното „време”. Ние не възнамеряваме да твърдим, че тези небесни чудеса, за които говорим, ще привлекат вниманието на мнозина във вашия свят, ще предшестват първоначалните разкрития и разбира се, ние не даваме физически дати относно кога ще се случат такива чудни събития, защото планът за просмукването на такава енергия през небесата на Гая по удивителни и чудотворни начини, не план, който е подчинен на вашата линейна концепция за време и може да  се случи по всяко време, ако човечеството се е доказало готово да може да абсорбира такава чудесна енергия, ясно демонстрирана и показана в пълния си блясък и красота във вашите небеса.

Това, което стана познато като Норвежка Спирала, не беше извънземен космически кораб, не беше холограма, проявена от които и да било  души на Земята чрез окултни технологии, този красив завъртян вихър от Светлина, който, проявен в небесата ви, бе знак от небесата и послание : да очаквате повече чудеса и фигури от Светлина, показани на небесата ви, тъй като човечеството започва колективно  да се издига от по-ниските вибрации и започва да си спомня такива по-висше измерни, етерни чудеса като Норвежката Спирала и „ Стълбовете от Светлина”, за които сте чували, че ще се проявят, когато  дойде „времето”.

Гая наистина не може да” го задържи” повече, тъй като тя е изключително нетърпелива да изрази тези енергии и да ги донесе чрез енергийните портали на Нейните небеса не по прозрачния невидим начин, по който такива енергии, са идвали, а по цялостен, цветущ и Светъл начин, така че тези енергии да могат да са изложени в пълния си дар, в пълния си блясък.

Разбира се, всяка област от небето на Гая е заета от тези енергийни портали, но както беше споменато преди, има по-активни и чисти области от тези енергийни портали, внасящи Логос енергия, която е толкова чиста и такива места обикновено са дом на много гледки на НЛО и гледки от подобно естество, тъй като много различни видове същества летят и излитат рутинно от по-висшите измерения, установени чрез „ влизането” през такива портали, тъй като тези портали формират и поддържат пряка връзка с по-висшите реалности, от където те получават тази енергия, както и със съществата, които изпращат такава енергия към вашия свят сега.

Тези райони от небесата на Гая, които са най-мощни и активни по отношение на енергиите, донасяни през тях, ще бъдат огнищата на активност за просмукването на Стълбовете Светлина и за всички други чудесни и красиви аномалии, които ще бъдат донесени, за да станете свидетели на това.

Земята, и всички вие в последствие, съществувате в много чист район на Космоса сега и не само ви се дава енергия от различни райони на това красиво Творение, а вие постоянно захранвате по-висше измерната материя, установена в тази много чиста територия от Космоса, която сега обитавате съгласно края на вашия цикъл на дуалността и по-ниско измерния опит.

Като такива, тези енергии не могат наистина да се държат и също така Гая не може да чака повече, тъй като всички ние сме доста нетърпеливи и изпълняваме текущите си задължения с неудържимо очакване на всичко, което ще ви се даде да знаете и на всичко, на което ще станете свидетели и ще почувствате, защото най-потресаващите неща, на които ще станете свидетели като колектив, няма да бъдат по ваше виждане оповестяванията на разкриването.

Действително, вие ще сте стреснати и шокирани като колектив и индивидуално, когато чуете за всичко, което е било направено на вашия свят и за истинската история на вашия свят, но в края на краищата ще се потопите в такива неща и ще сте готови за истини от още по-голямо и величествено естество. Вие ще сте изложени на и ще изпитате енергии и събития по вашия свят и в собствения си Живот, които сега биха изглеждали нищо повече от изключително приятна мечта за вас.

Всичко това е реално и всичко се случва сега. Към този момент всички ние тук в по-висшите реалности можем да кажем, че вие на Земята действително знаете и приемате това и можем да почувстваме, че мнозинството от вас също са готови да бъдат донесени такива промени и сега ние сме на път да преминем през много съдбовен период на изчакване. Само ако можехте да знаете, скъпи души, за всичко, което ви предстои само по вашите красиви и славни пътища на издигане; ние не можем да изразим ефективно колко щастливи ще бъдете и колко малко ще се опасявате за бъдещето си, тъй като всяка част от него е така прекрасна и чудна, така, както сте мечтали и сте се надявали, че ще бъде.

Събитието” Норвежка Спирала” беше само прелюдия към това, което ще преживеете и на което ще станете свидетели. На онези тъмни души, които все още са в разбирането си за „власт”, им беше даден ясен знак от Галактическите Същества и от нас божествено подобните с появата на тази аномалия и можем да кажем, че това определено не беше провал, както се твърдеше. Това беше красиво, проявено небесно събитие, което няма да може да се сравни с това, което ще преживеете с многото по-висше измерни просмуквания, които ще положат основата за проявяването на красивите Стълбове от Светлина, които на свой ред ще положат повече основа за появата на много възнесени градове, мирно съществуващи сега във вашите небеса.

Ние ви молим да направите опитите си да се посготвите за възможността за такива събития, защото по времето, когато всичко това започне да се проявява, вие ще откриете, че е твърде късно за всякакви подготовки, за всякакви съмнения, тревога или притеснение, че това, което ще се случи, ще е от тъмен характер.

Самата изненада и вълнение, които ще бъдат събрани в началото на тези промени, ще гарантират, че мнозина са развълнувани точно от страх и недоверие. Ще има мнозина, които няма да мислят, че това, което се случва, е раждането на Нова Ера, а ще мислят, че е по-скоро разрушението на стария свят.

По повече начини, отколкото сега можете да разберете, светът ви както го познавате, е към своя край. Всичко от по-ниски вибрации, проявявано на вашата повърхност от толкова дълго време – насилието, гневът, омразата, общо захранващата вяра в разделението, всичко това ще бъде атакувано и просто ще свърши, когато човечеството като цяло преживява изобилието и просперитет и Логос енергията от по-високо измерение, които всички вие заслужавате да имате.

Помислете върху това, което познавате като Северно Сияние и си представете такива енергии, излъчвани и изпитвани в почти всяка област от небето на Гая. Предстои чудесно енергийно събитие, което ще украси вашия свят далеч след първоначалните разкрития и съобщения, а това събитие е, за което мнозина говориха като „трите дни мрак”.

Първо трябва да кажем, че това не е установен период, какъвто вашата концепция за време би го нарекла, тъй като по „времето”, когато това събитие е установено да се прояви на вашия Космически Календар, вашата концепция за време ще се е ускорила към близо до липса на възприятие за такава концепция от страна на човечеството. Вашата собствена перспектива ще се е увеличила и разширила значително от такива времена, а проявлението на това небесно събитие, за което говорим, ще е резултат от готовността на човечеството за такова събитие да се случи след като всички вие започнете да се обединявате като красиво колективно съзнание на Гая, каквото всички вие знаете, че сте и съществувате като такова.

Просмукванията и установяването на Стълбовете от Светлина, за които се говори от други източници, ще положат основата за случването на това събитие и ще има нещо, което може да бъде разглеждано като „период от време”, където вашето Слънце ще изглежда блокирано от енергиите, донасяни, което ще ви се покаже по такива красиви начини, които сега не можете да разберете, но това признание на означава, че вашият свят ще бъде тъмен.

Да, енергиите, които са донасяни, ще изглежда, че блокират възприятието ви за вашето Слънце, но самите енергии, които ще бъдат донасяни, ще идват директно от астралните реалности на вашето Слънце и тези енергии ще са толкова ярки, че ще Осветят вашия свят и ще изложат ешелони на Светлината, които съществуваха редом с вас във вашите опити, но които не сте забелязвали като колектив, защото самата природа на Светлината беше твърде напреднала за вас, за да я проумеете и разберете.

Събитието, за което говорим, ще бъде една от най-големите отправни точки за вашето колективно възприятие на по-висшите реалности на съзнанието, тъй като енергиите, които ще бъдат донесени и които ще изглежда, че блокират слънцето ви, отново ще изложат по-нови и по-чисти реалности на Любов и Светлина, които съществуваха с вас по време на вашия опит на Земята, чакайки ви да придобиете познат спомен за тях и чакайки ви да ги възприемете напълно.

С многото небесни събития, за които говорим, включително и трите дни на възприет мрак отново, всичко ще е Осветено и чудесно през това време) вашето излагане на по-висши и по-чисти реалности на съзнанието ще бъде силно подпомогнато.

Всъщност, тази работа е била ваша да я извършите всички заедно и сега, когато вложихте в нея толкова много колективно и индивидуално усилие, вие ще видите най-лесните части от вашето издигане да се приближават към вас в непосредствения бъдещ период. Вие ще видите и ще почувствате отварянията в себе си заедно с гореспоменатите отваряния на такива чисти райони от енергийните портали в небесата на Гая и това отваряне ще ви види да придобивате по-висше възприятие и осъзнатост за толкова много неща около вас, които сте били, поради липса на по-добър термин, забравили.

Представете си възможността за многото небесни събития, които ще се случат, припокриваща се със сценария за приземяванията на корабите на извънземните ви братя в Галактическата Федерация, заедно с пристигането на много Възнесени Майстори. Вашите скъпи Възнесени Майстори може да изберат да дойдат на вашия свят преди „тридневния период” и дори преди началото на просмукванията и проявяванията на Стълбовете от Светлина, а това ще вземе под внимание колко голям напредък е отбелязан в информирането към времето, по което такива небесни събития са готови да дойдат чрез вашето разбиране и не могат да чакат повече.

Ние трябва да кажем, че това време бързо наближава и ви умоляваме да продължите да правите собствени усилия да разширите многото чакри в себе си, което ви вижда да донасяте Логос енергии, които вие на свой ред получавате от различните енергийни портали навсякъде в небесата на Гая, където ще се случват такива просмуквания.

Вие също можете да видите пристигането на много от вашите извънземни братя през тези енергийни портали и много показвания ще бъдат направени, където звездни кораби и Кораби – Майки ще преминат през тези енергийни портали към по-висшите реалности, с които са свързани тези портали и ще направят така, че вие да можете да видите много неща за характера на пътуването в нашия Космос, което вие не знаехте или което ви изглеждаше просто като научна фантастика.

Знайте, Скъпи души, че вие сте Обичани вечно безгранично от всяко едно същество в по-висшите реалности и в по-висшите астрални реалности на Земята, които работят за издигането на Земята сега. Към времето на започване на проявлението на толкова много чудесни неща, реалностите и кухините, които хранеха плътността и нещастието, докато насърчаваха разделение и омраза, ще са разтворени отдавна и това е работата, която всички вие извършвате, дори и сега.

Благодаря ви, Хатори от Слънчевите Астрални Области на Земята

Чрез Уес Аннак 


Превод :Tauno
       
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар