Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

вторник, 4 септември 2012 г.

Плеядиански Висш Съвет:


Взаимодействия на кораби-майки и изчистване на замърсяванията
- Ченълинг на Wes Annac, 27 август 2012
(свободен превод-преразказ, със съкращения)


  - Комуникационната технология (за връзка с човека-ченълър, който приема това съобщение, Wes Annac) е една от "много напредналите технологии", която се употребява; не се нарушавала свободната воля на ченълъра и тия, които биха приели предаденото от него, като същевременно не се допускало чистотата на посланията да бъде изкривявана, ако енергията би била долавяна от души с "егоистични ограничения".

  - Засега се предпочита комуникация чрез ченълъри, в съгласие със свободната воля и поради негативното отношение към извънземните, което засега мнозина биха имали при неопровержими доказателства за съществуването им (показване по телевизията например).

  - Тяхното съществуване ще бъде разкрито напълно на нашия свят; корабите и технологиите им ще бъдат представени; колективният страх ще е временен, тъй като ще се разясни, че ние сме комуникирали с тях през цялото време; [допълнителни разяснения около комуникацията им с нас]

  - Технологии за почистване на замърсяванията се използват широко; едно такова устройство използва "целително-базираната по природа" енергия на Работниците на Светлината, усилена със съответна (резонансна) тяхна собствена енергия, и я разпръсква върху океаните и в атмосферата.

  - Твърде много центрове на замърсяване има сега и те (извънземните) са стационирани около много такива и непрекъснато ги почистват.

  - "Истината, която не сме склонни да изразяваме, освен когато това е необходимо, тъй като ние не желаем нашата Федерация да изглежда като "спасители" на колектива на Земята, е, че ако не бяхме от дълго време разположени в небесата ви, помагайки за извършването на тази работа за почистване на замърсяването с увеличаващата се помощ на Работниците на Светлината и енергиите, които вие давате, вашият свят отдавна би тръгнал по пътя на ускорено [базирано на замърсяването] унищожение."

  - Не бива да се страхуваме, защото те са овладели почистването и на най-лошите замърсявания, позволявайки все пак на свободната ни воля да види как тези замърсявания нараняват Земята до определена степен. Но почистването е било задължително необходимо, защото методите за почистване на замърсяванията, открити от човечеството, са били скрити, тъмните сили са имали обичая да прилагат сякаш най-повреждащите Земята методи, както и незнаещите хора са привикнали да увеличават замърсяванията чрез ежедневния си живот.

  - Замърсяването от много дълго време се е превърнало в нещо нормално и приемливо.

  - Има енергия в атмосферата на Земята, която може да бъде използвана. Хората са забравили отдавна как да я използват.

  - Покритите (с мантии-невидимки) кораби се придвижват свободно и почистват най-замърсените места, така че да не се налага Гея да освобождава негативните и плътни енергии по начини, които са били предсказани от други източници, но няма да се случат. Тук се имат предвид "катастрофите, достигащи повърхността на Земята, с крайната цел излекуване на колективната плътност". Те ще се погрижат да смекчат най-тежките бедствия, а ние, обединявайки се и ползвайки технологиите им, ще трябва да (до)почистим, без да предизвикваме природни катаклизми.

  - Да се подготвим за новите технологии - напр. свободната енергия и устройствата, които използват такава енергия.

  - Новите напреднали технологии покриват всеки аспект на съвременния живот и са безвредни за нас, Земята и околното пространство.

  - На "нашите" тъмни са били дадени привидно-напреднали технологии [от негативно настроени сред Сивите], но те са твърде стари.

  - Всичките им технологии използват свободна енергия от атмосферата и пространството, налична във всеки свят.

  - "Сloaking devices" (устройствата за невидимост) са едни от считаните за най-интересни [сред хората].

  - Всичко е енергия (както е казвано многократно) и разликата между нас (хората), тях и техните кораби е, че те и техните кораби съществуват осъзнато в чистотата на съзнанието. Те не само познават и разбират тази енергия, но и са в състояние да я изменят, оформят и работят с нея по много по-чисти и алхимични начини, отколкото повечето от нас сега.

  - "Сloaking" (невидимостта) е страна на способността да се възстановява и оформя енергията, която познаваме като "прозрачност".

  - Мнозина започват да разбират Универсалния Закон на Привличането - каквото и да е и всичко, което изпратите навън, ще ви бъде пратено обратно към вас, за да придобиете опит. Те се радват да забележат, че мнозина от нас се опитват да работят с това и да внесат в живота си това, което желаят.

  - Ние (отвъд телата и костюмите си :) ), те и техните кораби - всички сме прозрачна енергия, която може да избере всяка форма, цвят и стил. Ще намерим за забележителна способността да променяме телата си и да се трансформираме във висшите реалности.

  - Може да изберете да сте 5-мерен Кристален човек, или да сте напълно без тяло, да сте "чиста енергия на Източника"; но 5-мерното кристално тяло предоставя почти същите възможности за промяна и моделиране.

  - Нашите кораби-майки и звездни кораби са съзнателни (форми на чистата 5-мерна енергия), правят избори и решения, дори ни помагат със съвети. Също така  по желание могат да си сменят формата. Когато ги помолим да станат невидими в небето над Земята, те с радост го изпълняват.

  - Разяснения по комуникацията - че има активна комуникация сред тях самите (Плеядианците), между различни групи в рамките на Галактическата Федерация, в Галактическата Федерация като цяло (General Council Meeting – Общо събрание на Съвета - на ГФ), с Възнесените Учители, с много души от различни светове около нашия, които също работят за еволюцията на хората и Земята (такива имало много); че могат да разпращат посланията си до повече от един ченълъри (със съответна настройка).

  - При предишни посещения на Земята те са споделяли технологиите си, но никога напълно, а само доколкото това е спомагало развитието на съответната цивилизация.

  - "Нашата Божествена технология е отражение на Божествеността на всичко, което съществува в рамките на Галактическата Федерация".

  - Много души, които са еволюирали отвъд 5-то измерение, не намират за нужно повече да се занимават с (5-мерни) технологии, предпочитат да творят неща, които хората и душите в 5-то измерение твърде не проумяват.

  - Те обаче обичат технологиите си, защото благодарение на тях са могли да направят много неща (особено за нас и нашия свят), които иначе не биха могли.

  - Сега са обявленията (talking) за технологиите, после ще е показването (walking), когато присъстват сред нас.

  - Технологията не е единствената страна на възнесението във висшите реалности, но тя ще ни помогне да се обединим и да изчистим нашия свят - неща, които се изискват преди Възнесението.

Превод: ууу

Източник:
http://wesannac.com/2012/08/27/the-pleiadian-high-council-mothership-interactions-and-cleansing-of-pollution/

Няма коментари:

Публикуване на коментар