Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

четвъртък, 26 юли 2012 г.

Погрешни схващания за Галактическата федерация


19.07.2012

Написано от Wes Annac

Забелязва се в интернет, че в някои духовни среди има такива, на които все още им е неудобно с идеята за извънземни, помагащи ни в нашата еволюция като планета. Има някои, които са отегчени от предполагаемо съобщение, идващо от Галактическата Федерация на Възнесените и напреднали същества, които не са от нашия свят, и много недоразумения и погрешни схващания могат да се забележат във връзка с нашите братя от Галактическата Федерация, които може би, трябва да бъдат изяснени.


Интересно е да се отбележи, че много се чувстват некомфортно с представата за Галактическата Федерация, но все пак им е комфортно с канализирани съобщения, които идват от Ангели, Духовни водачи, Архангели и така нататък. Не е ли възможно да допуснат, че напреднали и еволюирали извънземни могат да бъдат включени към тези Водачи, които подпомагат нашия свят?


За мнозина това изглежда точно така и се надяваме, че с предоставянето на това съобщение някои от погрешните схващания, свързани с Галактическата Федерация и еволюиралите извънземни като цяло, могат да бъдат изяснени, така че да можем да работим към колективно Обединение в хармония, отколкото да продължаваме да спорим помежду си точно по тази тема!


Недоразумение № 1: Галактическата Федерация иска ние да си мислим, че са наши „спасители” и че ние трябва да ги следваме, за да се възнесем или да бъдем в безопасност. Те използват канали, за да манипулират всеки, който ги следи редовно.


Това е едно общо погрешно схващане, което изглежда се подхранва ежедневно от много хора, които не резонират със съобщенията, дадени от нашите Галактически братя, и това изглежда е сърцевината на аргумента, даден от мнозина за това, защо посланията на Галактическата Федерация не трябва да бъдат следвани.


Точно както има много Архангели и Възнесени Владици, подпомагащи нашия свят, които не биха искали да си мислим, че те са единствените ни пророци, спасители и единствената ни връзка с Бога, така и нашите Галактически братя не желаят да ни контролират или да ни карат да мислим, че по някакъв начин те са тук, за да ни спасят. Те са заявявали много пъти и чрез различни канали, че не желаят да се гледа на тях по този начин, но тази нагласа все още се натрупва с времето.


Плеядианците чрез вашата действителност са стигнали дотам, че да насърчават всеки, който не резонира с техните съобщения, да спре да ги следи.

„Скъпи наши, ако това ще ви е от полза, то не следвайте нашите думи повече.”

Това може да бъде сравнено с безспорното фиксиране върху религията; Колко много от вас изглежда, че следват нашите думи и се фиксират върху конкретни дати и събития.

 (...) „Ако така желаете, не ни следвайте, не четете повече нашите съобщения, защото сега е време за преобразяване, да се огледате в огледалото и да разберете кои ваши аспекти не са съвместими за възнесение в по-високите вибрации.

Много от вас са почувствали, че следвайки нашите съобщения, това някак допълва липсата на вътрешна работа, която ние много желаем да видим, че вие я извършвате, и ние ви упътваме, така че ако вие следвате тези кухи процедури за възнесение, то непременно ще бъдете разочаровани, когато събитията, които се предвиждат, не се случат.”


Не желаем никой от вас да гледа на нашите или на другите канализирани съобщения като на единствен източник на духовност, по-скоро гледаме да извършвате вътрешната работа, която е препоръчителна.


Много са приели предположението, че ние заблуждаваме, и на тези, които възприемат такива становища, ние ви казваме сега, ако се чувствате мамени и ако нашите съобщения не отекват във вашите сърца или не ги чувствате правилни по някаква причина, то тогава ние сме източник, който не отговаря на вашите вибрации и поради това ние ви препоръчваме да избягвате нашите съобщения или всяко съобщение или вестител, които не резонират с вас и вместо да търсите извън себе си за други източници, които да ви резонират, обърнете се навътре в себе си, към в

 ашите собствени водачи и вашата висша същност, защото вашите лични енергии за възнесение винаги ще ви резонират, и ще видите, че напредвате по вашите пътища точно така, както и трябва да бъде.”(1)

Също така бих насърчил всеки, който не резонира със съобщенията на Галактическата Федерация, да спре да следи такива съобщения, но вече спрял да чете посланията на нашите Галактически братя, надяваме се, че няма да е поради погрешно схващане, че те се опитват да ни контролират, да ни спасяват, или да ни накарат да си мислим, че те така или иначе ще ни спасят. Това просто не е вярно!


Както всички други възнесени източници, които ни помагат в това време, Галактическата Федерация винаги ни е насърчавала да си вършим сами работата, която е нужна за нашето собствено възнесение и за възнесението на Земята. Те ни помогнаха, като ни гарантираха, че елитите на нашия свят не могат да ни подрият, докато ние изживяваме нашето колективно възнесение, помогнали са и за намаляването на повредите и щетите, причинени в много природни бедствия дотолкова, доколкото „намесата” в нашите работи позволява, и не са отишли по-далеч.


Те ни насърчават към колективна медитация, за изчистване на влиянието и остатъците от по-ниските астрални същества, и посланията, които те дават, са предназначени само да бъдат подкрепа и източник на информация. Подобно на много други, те насърчават нашата проницателност, дори и към техните послания, както и вникването в тях по всяко време, във всеки аспект на по-висшите измерения, ако някой пожелае да ги изпита.

        № 2: Галактическата Федерация е организация в служба на себе си (Service-to-Self - STS), която желае да нахлуе и да разграби Земята и нейните ресурси.

Мисля, че това погрешно схващане и начин на мислене е такова, което се подхранва от липсата на разбиране и познаване на много еволюиралата и напреднала същност на Галактическата Федерация, също и липсата на разбиране за историята на нашия свят.


Много хора се страхуват от определен вид извънземно нападение, но това трябва да бъде изразено, и е изразено, че Земята вече бавно е нападната от индивиди, които служат на себе си (Service-to-Self - STS), които от своя страна искат да ограбят Земята и нейните ресурси и използват човешки роби за тази цел. Съществата, за които се говори, са известни като Annunaki, и понеже те са извършили толкова много несправедливости на Земята, вече са предадени на страната на светлината и в момента преминават през своите кармични последствия за най-лошите действия, коит

 о са извършили, докато Галактическата Федерация помага за неутрализирането на силите и действията на останалите от кликата (кабал) в нашия свят.

Галактическата Федерация действително са били с нас в продължение на векове от нашето време тук, дори и повече. Те са помогнали на различни цивилизации да направят следващата стъпка от колективната си еволюция чрез собственото си представяне и въвеждане на технологиите си на много цивилизации, но те никога не са се провъзгласявали за „Богове” и че само те притежават единствените тайни в опит да спечелят последователи и техните сърца, те са ръководени единствено от нашите най-добри интереси.


Анунаките бяха тези, които имаха най-лоши намерения спрямо човечеството, а по-наскоро няколко от некоординираните Сиви, които са продавали най-модерно оръжие на кликите/кабал във вашия свят, оръжие, което Галактическата Федерация може и вече е неутрализирала. (2)


Това трябва да се разбере, че има универсални закони и декрети, към които Галактическата Федерация и всички останали възнесени същества и колективи трябва да се придържат. И ако Галактическата Федерация изрази и най-малък интерес да контролира света, различни Ангели и Надзорни Съвети на нашия свят не биха позволили това да се случи.


Галактическата Федерация като колектив и индивидуално са възнесени по своята същност. Тази Федерация се състои от цели колективи от Възнесени Същества от различни планети в цялата галактика, много от които в момента активно общуват с човечеството чрез канали/контактьори, докато разоръжават уредите на тъмнината, и ни се представят, като ни показват своите кораби.


Много от тези същества се намират в рамките на 5-то измерение и съдействат за възнасянето на Земята и възнесението на цялата вселена, не само от желание да служат на човечеството, които са възпитани в Любов и близост с човечеството, но и да подпомогнат своето собствено възнесение и еволюция, и дори също, към по-чисти състояния на съзнанието.


Огромно множество същества и колективи, съществуващи в рамките на Галактическата Федерация, изпитват състояния на минали съзнания от пето измерение и все още служат на Земята от неподправено желание да видят нашето представяне на възнесението, така като е било постановено да бъде.

Те са направили толкова много за нас през цялата ни история, че ако може да се даде пълен обзор на всичко и пълно разкриване на многото потулени документи с информация за контакти с доброжелателни извънземни, ще бъде единодушно разбрано, че Галактическата Федерация винаги е имала присърце най-добри намерения и винаги се е старала да отведе човечеството далеч от влиянието на тъмните души в нашия свят, които са били наети от анунаките и които все още се влияят от ниски астрални субекти в нашия свят.

Това ни довежда до номер три в списъка:

    № 3: Галактическата Федерация всъщност са структури от ниските измерения в границите на астралните области на нашата Земя, които използват симпатични, но плитки термини на Ню ейдж, за да ни манипулират и заблудят.

Подобно на повечето други заблуди в този списък, тази тук също се подхранва от липсата на разбиране на самото естество на нашите Галактически братя и чистите пориви на техните светли и сложни същности, с които те идват сега чрез много Земни души.


Двe от привидно най-„Ню ейдж” думи са „Любов и Светлина”, които те изразяват рутинно чрез много канализирани източници. Много скептици и противници използват израз като този или други привидно повърхностни изрази, за да атакуват посланията на нашите Галактически братя, че понеже са повърхностни, по този начин внушавали манипулативност. Това, което не се разбира, е, че зад тези думи, които изглеждат безсмислени, стоят реални значения и изрази, които не могат лесно да бъдат изразени по друг начин, използвайки думите за щастие и любов, с кÐ

 �ито ние на Земята вече сме свикнали.

Едно възнесено същество, в рамките на астралните нива на нашето Слънце, е обяснило до известна степен какво означава изразът „Любов и Светлина”, който погрешно се смята за повърхностен израз:


„Знаем, че за мнозина, когато се използват изразите Любов и Светлина, се заражда концепцията за кухи фрази, тъй като се възприема, че това е просто една фраза на „Ню Ейдж”, която няма значение, тъй като те трябва да изразяват това, което рутинно е наречено „Любов” и „Светлина”, според много канализирани източници, всъщност това са две от най-чистите нарушения, които още могат да се смятат за нарушаване на енергията, която ни е била изпратена долу от нашия Майка и Отец Създател.


Любов и Светлина символизират нашия Майка и Баща, нашия чудесен Създател, привидно разделен на две обединени полярности и сегменти. Единият полага основите за Съзидание и опит, а другият се разглежда като преживяванията, които този опит придава чрез създаването на огледална енергия; огледално съзнание да изпитвате пейзажите, шаблоните и скиците, които са създадени от универсалните енергии.”


Мъжката енергия на Логоса създава и поддържа вашите реалности, като се има  предвид, че Божествените Женски Светлинни енергии, които също сте всички вие, се разглеждат също като огледално съзнание, създадено от Формата на всички вас, които изпитвате ниските измерения и различните планети под всяка форма, която те приемат, докато вие изживявате такова Създание и съзнание, в същото време го отразявате и сте част от него.” (3)


Нашите Галактически и Възнесени Братя искат да кажат много повече чрез това, което казват, а много хора на Земята го приемат като повърхностно и кухо, и  има още много, което те все още не могат да изразят пред нас, тъй като ние все още не сме способни да разбираме такива неща с нашите настоящи колективни нива на съзнание, в резултат на това, че те работят през воала, който е установен в голяма част от човечеството, за да ни информират за истинската същност на нашата реалност, сред много, много други неща за подготвяне на нашето планетарно, ко

 лективно възнесение.
     № 3: Галактическата федерация говори за промени, но никога не представи доказателство за тяхното съществуване.

Интересно е, че това е и едно погрешно схващане и предположение, което непрекъснато се подхранва и се изразява по много духовни форуми, защото доказателства за съществуването на извънземни и тяхното присъствие в нашия свят, е давано толкова много пъти. (4) (5) (6) (7)


Както вече е показано в 4-та, 5-та и 6-та отправни точки, нашите братя в рамките на Галактическата Федерация, са се представяли пред нас много пъти, и са казвали чрез каналите, че тези наблюдения са били заснети и всъщност това ви отнема просто малко време за търсене в интернет на видеоматериали, за да видите тези наблюдения на Светлинни Кораби, които са извънредно много заснети на вашия свят в много страни. За някой, който може все още да твърди, че множеството наблюдения на НЛО не са значително доказателство, аз казвам с респект, че вероятно

 като мине време и се уталожи скептицизма и критичното отношение, когато се сблъскат с реално доказателство, вместо излизащите по този начин доказателства от някой друг, да ги оборват, те сами да дават такова доказателство.

Беше планирано тези наблюдения да бъдат заснети от всички повсеместно и сега, когато нашите Галактически братя имат подкрепата на толкова много хора от нашия свят, те са в състояние да разкрият още повече себе си, опитвайки се не да доведат промяна в нашия свят, а да ни подпомогнат в продължаването на Светлинната промяна, която ние така съкровено желаехме от толкова дълго време.


Това е всичко, което те желаят да направят, да ни помогнат. Те не желаят да доминират, да ни мамят, да ни контролират, да ни покоряват или да ни спасяват, те просто желаят да ни помогнат в края на нашия цикъл, упътвайки ни към колективно, масово възнесение, точно както и много Ангелски души искат да ни помогнат точно в този момент.


Интересно е обаче, че ако някой би стигнал до болшинството от примерите, които са доказателство, и прочете коментарите от другите, в много от случаите става пределно ясно, че тези сигурни и действителни доказателства обикновено се оборват и се заклеймяват като фалшиви. По мое мнение, много от това изглежда е свързано назад до същността на факта, че много хора от нашия свят все още чувстват неудобство от представата за Галактически посетители в нашия свят, които желаят да ни помогнат за нашата еволюция.


Доказателство е дадено, в различни аспекти, но изглежда ще бъде отсъдено като невярно, и се трупат въпроси, обвинения и погрешни разбирания за нашите братя от Галактическата Федерация. Надяваме се, че в най-близко бъдеще такъв начин на мислене, основаващ се на страха, няма да се натрупва вече.

     № 4: Няма доказателства в подкрепа на съществуването на извънземни или присъствието им в нашия свят като цяло.

За мен това е доста прозорливо, колко лесно може да се развенчае това погрешно схващане и начин на мислене, но в същото време то все още се подхранва от болшинството в нашия свят. Освен много показателните примери за наблюденията на Звездните кораби, дадени в много от примерите по-горе, някой може да посочи две много явни доказателства за съществуването на извънземни в нашия свят, както и потвърждение за това съществуване от военните на други държави.


Погледнете в края на тази статия, ако желаете, към линка за разкриване на НЛО от мексикански военни, по Fox News, където те излъчват запис за наблюдение на Светлинни кораби. (8)


Това дори не е най-значителната част от доказателствата за съществуването на извънземни и техните кораби в нашия свят.


Много хора, които все още не вярват, че извънземни съществуват или че са в нашия свят, и които все още не знаят или не вярват, че нашите правителства са ни мамили по много начини, във всеки случай все още ще се доверяват на правителствената агенция да им представи своите становища и знания за истината в този свят. Вероятно едно такова лице се е оказало пред тази статия в момента и чете.


Беше казано от много канализирани източници, някои от които са стигнали сигурно и до вас, че те направиха много контакти с хора и с нашите правителства в периода от 1920-1970 най-късно (и много контакти са осъществени от тогава; безбройни телепатични контакти) и тези контакти бяха потиснати от правителствени агенции и болшинството от тези документирани контакти все още се потискат до ден днешен.


За крайния скептик там някъде, който може да се окаже четящ това, аз го питам, какво да правим с това?

http://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view
 (9)
Линкът горе е за съвсем наскоро разсекретените документи на ФБР, в които се показва контакт с извънземни посетители, както и съвсем ясни знания за тях. Докато част от документа изглежда е малко погрешно представяне на нашите Галактически братя, въпреки че все пак напълно правилно показва, че те са мирни и имат мирни намерения, бих искал да публикувате някои откъси от този съвсем реален, разсекретен документ на ФБР от 1940г.

„Този меморандум е почтително адресиран до някои учени, по-специално до важни авиационни и военни органи, към известен брой държавни служители и до някои издания. Авторът има малко очаквания, че нещо важно ще бъде постигнато с този жест. Самият факт, че данните тук са получени по така наречените свръхнормални начини, вероятно е достатъчен, за да гарантира неговото незачитане от почти всички адресирани лица: въпреки това, изглежда е мой обществен дълг да го направя достъпен. (Пишещият настоящото има няколко университетски дипломи и пред

 и е бил ръководител на Университетска катедра).

Много сериозна ситуация може да се развие по отношение на „летящите чинии”. Ако една от тях бъде атакувана, атакуващия самолет със сигурност ще бъде унищожен. Основните данни, свързани с тези летателни апарати, сега са достъпни и трябва да се представят, без значение колко фантастично и неразбираемо може да изглежда за някои умове, които не са били предварително инструктирани да мислят по този начин.


1.Част от дисковете носят екипажи, други са с дистанционно управление.


2. Тяхната мисия е миролюбива. Посетителите съзерцават изработката на самолета.


3.Тези посетители са човекоподобни, но много по-големи на ръст.


4. Те не са хора, съществували на Земята, а идват от свой собствен свят.


5. Те не идват от планета, както ние използваме тази дума, а от етерна планета, която си взаимодейства с нашата и не е доловима за нас.


6. Телата на посетителите, както и летателните апарати, автоматично се материализират при навлизане във вибрационното поле от плътна материя.


7. Дисковете притежават вид лъчиста енергия или лъч, който лесно ще разпадне всеки атакуващ кораб. Те навлизат в етера отново по желание и така просто изчезват от нашия поглед, без следа.


8. Нивото, от което те идват, не е "астралният план", но съответства на Lokas или Талас. Училите езотерични понятия, ще разберат тези термини. (1)


9. Те вероятно не могат да бъдат засечени с радио вълни, но вероятно могат да бъдат засечени от радар, ако може да бъде разработена сигнална система за този апарат.


Ние даваме информация и предупреждаваме и не можем да направим нищо повече. Нека се отнасяме към новодошлите с всякаква доброта. Тежка отговорност носят малцината във властта, които са в състояние да разберат този въпрос.


Допълнение: Lokas са с овална форма, с нагъната дължина, овал от топло-устойчив метал или метална сплав, които все още не са ни известни, предната клетка съдържа контролния пулт, средната част е лаборатория; отзад се намира въоръжението, което се състои основно от мощен енергиен апарат, може би лъч ... "(10)


Моля ви не вземайте просто така моите думи - последвайте линка, посочен горе, за да видите лично PDA документа от разсекретените файлове на актуалния сайт на ФБР и да видите колко безспорен е този действителен правителствен документ за истински контакт.

Все още ли се чувствате скептично настроени?
    № 5: В близко бъдеще, ще има опустошителни промени на Земята, от които Галактическата Федерация ще ни спаси.

За мен и за много други това е една огромна заблуда, що се отнася до границите, към които Галактическата Федерация трябва да се придържат, когато се занимават със Земята и природата, по които те работят със Земята в момента. За мнозина това е истина и мнозина смятат, че съобщенията, дадени чрез Sheldan Nidle, Greg Giles и няколко други, които прогнозират тези катастрофални промени на Земята, от които нашите Галактически братя ще ни предпазят като ни пренесат под земята в Агарта, или на борда на техните космически кораби-майки.


Отново, лично аз вярвам, че това е погрешно схващане за нашите Галактически братя и за ограниченията, с които те са обвързани, когато помагат на нашия свят и начина, по който събитията ще се разиграят на нашия свят като цяло.


Бих желал да ви представя, ако разрешите, канализирана информация [чрез моя милост, от горепосочения възнесен, който пребивава в рамките на Слънцето] по отношение на промените на Земята, за които вече споменахме. Това съобщение не отразява такива катастрофални предвиждания, а вместо това предрича, че колективното съзнание на човешките същества е в състояние да премахне по-потенциалните разрушителни ефекти от Земните промени.


Аз разбирам и не ви се натрапвам с този материал, който също е вероятно да е верен или погрешен, както и съобщенията, предвиждащи катастрофални промени на Земята, но сценарият, който се поднася в това послание ми изглежда малко по-разумен и това е сценарият, който излиза на преден план от моята перспектива, която перспектива аз придобих изцяло, след като получих тази информация.


„Вие ще отбележите, че на Гая не е необходимо да преминава през много събития на физическо почистване от масов мащаб, бихме ви казали, че това е така, защото много от възнесените същества наблюдават непрекъснато вашия свят и помагат на вашата Земя по всякакъв начин, когато виждат, че колективното съзнание на Земята е в състояние да реализира [вашите] по-ниски вибрации, като отпада необходимостта да се причиняват физически събития и прояви.


Все още има леки бушувания, но те не са поради продължаващото освобождаване на Гая от ниските вибрации, които са били проявявани толкова дълго, и когато големите почистващи събития настъпят, ще се реши от колективното съзнание на човечеството, как това почистване и прочистващо събитие ще се развият. [Не нашите Галактически братя да вземат решение вместо нас, да ни "спасят".]


Имаше няколко различни, възможни „времеви линии” за такова [прочистващо Земята] събитие и едното е, че човечеството може да избира дали да получи помощ [не спасение] от вашите Галактически братя, като медитират колективно, в масов мащаб и с това ние имаме в предвид, по скалата, за всеки от вашия свят да се извърши такава медитация с привеждане в съответствие на най-висшите ви намерения.


Вашите Галактически братя ще ви помогнат, като енергиите, които вие проявите като колектив, ги отправите през двете по-низши сфери на вашия свят [включително и 3D реалноста] към по-висшите реалности и така, да им дадат тласък към по-висшите реалности.


С тази огромна любов, отдадена на Гея, Нейните ниски астрални области, енергиите и субектите, които все още пребивават в такива реалности в момента, (...) тези събития ще послужат, да се види Гея в състояние да изчисти тази плътност, без да са необходими много интензивни изразни способи [катастрофални] върху Нейната повърхност.


Това е една времева линия и сценарий, които са планирани, и можем да кажем, че това са най-вероятната времева линия и сценарий, но изборът ще бъде оставен изцяло на човечеството. Ще има представени пред вас, като колектив, няколко избора и е достатъчно да ви кажем скъпи, прекрасни души, че тези решения ще трябва да ги правите след разкритията и откровенията и след като вашите Галактически братя постигнат Възстановяване на Контакта си с вашия свят.”  (3)


В изложеното по-горе съобщение се посочва, че с помощта на нашите колективни медитативни усилия, на масово ниво, ние ще можем да премахнем най-лошите ефекти на голямата плътност, която се проявява в нашия свят от толкова дълго време, които в противен случай, може да е наложително да бъдат изразени чрез интензивни сесии за прочистване на повърхността.


Трябва да се изяви по един или друг начин тази много плътна и ниска енергия, която е наложително да се изчисти, и лично аз считам, че колективното съзнание на човечеството ще избере алтернативен курс за изследване на нашия колективен потенциал, чрез колективно и масово отхвърляне на най-лошите последици от нашата проявена плътност, а не опустошението на Земята и голяма част от Нейната повърхност по време на прочистването.


Галактическата Федерация нямат интерес да бъдат наши спасители и те са работили много упорито, за да коригират този начин на мислене на много от нас спрямо тях, като за „спасители”. Това е казано и аз не мога да твърдя, че източниците, предсказали тези промени на Земята и „спасяването” ни от нашите Галактически братя, не са истинни, сред многото други възможности, защото те всъщност могат да бъдат.


Както и с всичко, нека всеки сам да използва собствената си проницателност, да вземе това, с което резонира, и да остави останалото.

    № 6: Предполагаемите канали (контактьори – бел. на пр.) на Галактическата Федерация са с нея, само за да спечелят слава, пари или последователи.

Мога да кажа от личен опит, че съм канал/контактьор само от няколко години насам, и не е никак лесно да влезеш в канал/връзка, за да получиш „слава”. Ако някои смятат, че могат да го постигнат, те ще останат твърде разочаровани.

Иска се ангажимент, за да поддържаш и да следиш, да разбираш реалностите на една комуникация, която събира множество възнесени същества, когато биваш критикуван от тези, които не могат да повярват, че способността ти е истинска, или които могат да повярват, но мислят че се занимаваш с това, за да печелиш „слава” или пари.

Моето собствено начало за намиране на комуникация с Възнесени същества и публикуването на първото прието съобщение от такова общуване ми послужи, за да събере много критики, първо от някои, които по свои собствени причини не вярват, че способността ми е истинска, и вярваха, че ги въвеждам в заблуждение или ги подвеждам. В резултат на това аз научих много и съм способен много по-добре да се справям с критиките, когато се събират напоследък.


Чувал съм всякакъв вид оправдания и обяснения в книгата от тези, които не вярват, или които се засягат, защото посланията дадени чрез мен, Mike Quinsey, Greg Giles и много други канали, просто не били истински; че действителният източник на съобщенията са ниско астрални субекти или са „духове”, които искат да ни заблудят; че просто канализираме/предаваме някои свои аспекти; че Галактическата Федерация лично от своя страна ги мамят чрез многото канали/контактьори, и че тези канали/контактьори са опиянени... оправдания, причини, нека ги оставим.


Малко аспекти на всяко дадено съобщение са насочени и преплетени около това да накарат другите да мислят по различен начин за информацията, която им е дадена, и нагласата, че всичко това е „фалшиво”, се взема натоварващо, както и нагласата, че източникът на посланието ви мами. Дори някой надежден и доста повлиян Работник на Светлината привидно се отдръпва от реалността, която му се представя и вместо приемайки едно, може да го предизвика, чрез малки количества интуитивна информация, която е преплетена със собственото му его и очаквания

 (ето „канализиране на себе си” начин на мислене).

Този начин на мислене сам по себе си е огромно недоразумение, като всеки, който канализира възнесени същества по „правилните” начини, знае че влиянието на егото трябва да бъде напълно намалено, преди човек да започне сеанса, да остави посланието да се оцвети по начините, по които всеки, който приема насоченото послание, е оцветен.


Пътя за контакт и работа с Галактическата Федерация или с всяко от възнесените същества или колектив, е един от най-трудните и може да събере много неверие, критика и присмех и не е бляскавият Живот на показност и богатство, което много злословници изглежда не разбират или не предполагат, че е така.


През много несгоди ние следваме сърцата си, нашите духовни познания, както и пролуките, които се получават вътре в нас и които вижда цялото човечество, не само тези, с които контактувате в момента, възможно е да откриете контакт с Галактическата Федерация и много други възнесени същества и колективи, които са изнесени в интернет, и те са безкрайно полезни за всеки по пътя на възнесението.


Друго погрешно схващане по тази тема, което би трябвало да спомена, е едно погрешно схващане, което се подхранва от време на време, че тези, които имат вече канализирана връзка, са с повече „заложби” или връзките им са по-съдържателни от другите, които още не са си открили такива контакти. Това е абсолютно невярно.


Тази Земя е една огромна духовна школа, състояща се от милиарди души от всички различни области на цялото сътворение и всички поемат по различни пътища, правят нови стъпки по своите най-далечни еволюционни пътеки. Много от нашия свят се пробуждат, разширяват се и намирайки контакт с нашите Водачи, били те Галактически или Ангелски [повярвайте ми, има малка разлика], които са били с нас през цялото време, просто очаквайки ни да минем през разширението и ни поздравяват, че ни виждат осъзнаващи тяхното присъствие около нас и способността ни

 да общуваме с тях и да ги „канализираме”.

Цялото човечество има тази способност.

Има някои, които се пробуждат, но все още не са открили тази способност в себе си, и това е добре – това не означава, че един такъв човек е по-малко възнесен или по-малко способен от тези, които изпитват тези способности в този момент, тъй като всички ние се отваряме към нашата вътрешна божественост по наш собствен начин, и за някои от нас това включва почти непосредствен контакт, след усещането на първоначалните разширения на СЕБЕ СИ.

За други това не включва такива, като телепатия и чувство за контакт в самото начало на техните разширения, но трябва да бъдат изразени, защото колективът като цяло се възнася и така след като колективът достига все по-чист напредък по нашето възнесение като цяло, всеки ще се окаже показателно отворен до степен, в която всичко ще му бъде възможно, телепатията, чувствата, способности, които винаги са били на разположение на всички нас.


Нашите Галактически братя просто искат да ни помогнат в намирането на тези разширения и тъй като те съвсем не са могли да се изправят хладнокръвно пред нас в настоящото десетилетие, поради страха ни от външни нашественици в нашия свят, те са започнали да говорят на човечеството чрез писанията и каналите, които са се оказали специфичните начини, предназначени да въвеждат чрез енергиите на по-висшите реалности във формите на общуване с Възнесените същества.


Телепатичното предоставяне на съобщения за човечеството от нашите Галактически братя и от Възнесените Учители, както и нашите Ангели Водачи, действат в съответствие с нашите колективни мерки на свободна воля, когато някой има свободна воля да не вярва в такива съобщения, а има и много непробудени (и пробудени) души на нашия свят в този момент, които все още биха избрали да не вярват, че такъв контакт може да бъде истински.


За някои е така, поради предварително зададени страхове вътре в тях самите, които са били подхранвани естествено от много филми и телевизионни предавания за извънземни нашествия, тъй като това е фино манипулиране на колективното подсъзнание, непрекъснато да обстрелват колективното съзнание с определена тема; в случая, със зли извънземни нашественици, опитващи се да унищожат нашия свят, където в почти всеки случай и във филми и в предавания, ние трябва да се борим.


За други е така, защото те все още не могат да повярват, че тези контакти може действително да са възможни, тъй като много хора приемат, че извънземните не са се появили в нашия свят, защото правителствата и основните медии все още не са съобщили такова нещо.


Е, познайте какво, САЩ, ФБР, а и водещите медии са съобщавали тези неща и примери за такива неща са дадени в тази статия (част втора) достатъчно. Това наистина е неоспоримо.


Така че, ако вие сте този, който избира да осъжда контактьор или източника му, не забравяйте, че всички ние работим за Светлината и за този свят по всички възможни начини и се намираме в процес на разширяване и придобиване на нови способности. За някои това означава отваряне за способностите, които всички ние притежаваме вродено, да се свържат и да достигнат до енергиите и указанията на нашите Галактически братя и на нашите водачи, които ни помагат в този момент.


За други това е съсредоточено повече в начина на активност или използване на придобитите позиции на влияние, да разпространяват истината и Светлината сред човечеството, но всички ние помагаме по свой собствен начин. Препоръчително е да не се съди никоя душа и това се отнася за всички и всеки контактьор, който не цели да придобие слава, а само да помага на човечеството да намери Светлината.


Много от нас са въплътени Работници на Светлината, дошли на този свят с тази цел.


Тази следваща точка, наскоро бе поставена в тази серия, след първоначалното й приключване. Тя изтъква определен въпрос, който ми беше представен от читател, и който ясно показва друго погрешно схващане за Галактическата Федерация, което се подхранва много често, и това ни води към въпрос номер 7 в списъка.

    №7: Галактическата федерация (ГФ) и Галактическата Федерация на Светлината (ГФС) са две различни организации, като едната е по-напреднала или просветена от другата.

Трябва да кажа, че този начин на мислене наистина се подхранва в интернет по-голямата част от времето. Няма разлика между Галактическата Федерация и Галактическата Федерация на Светлината. Тези двете са една и съща организация, те просто са били представени от различни етикети, на различни хора с различни цели.


За някои тази организация се нарича Галактическата Конфедерация. Някои предпочитат Галактическата Федерация на Светлината, а други предпочитат по-просто, Галактическата Федерация. Това, което е наистина интересно да се отбележи е, че тези същества са напреднали и развити, и най вероятно не е нужно да се представят сами помежду си, чрез използване на етикети, като тези същества се чувстват единни и нямат необходимост от етикети от всякакъв вид.


Макар това да е вярно, когато представляват себе си на земята и ние Земляните, които сме били обвързани с етикети за почти всичко от нашия опит, те трябва да представят някакъв "етикет" за това кои са те, така че ние на Земята да можем да добием по-добра представа за техните специфични енергийни подписи.


Същото вероятно важи и за командата на Ащар, етикетите са дадени само на тези организации, така че да можем по-добре да знаем и разбираме кои специфични организации и физически лица са ни на помощ по специфични начини.


И сега за финал, най-влиятелното и неправилното, погрешно схващане за Галактическата федерация:


№ 8: Съществата, съставляващи Галактическата федерация, са различни от нас.


Галактическата Федерация се състои от напреднали, развити и възнесени същества - много от които са изкарали безброй животи на Земята и са се възнесли от повърхността на Земята по собствени начини и в различно време, и те ни разбират и уважават - нас и нашия Земен опит - твърде много.


Крайно неправилна нагласа, която се подхранва от цялото човечество от много дълго, така че все още продължава да бъде широко подхранвана е, че нашите Галактически братя са различни от нас така или иначе. От толкова дълго време са давани много предварителни понятия за извънземни, че за болшинството от човечеството те не са такива приятелски настроени и доброжелателни Галактически хора, а чужди, непознати и може би смущаващо "извънземни".


Тези същества не са по-различни от нас - много от тях са имали човешки форми в миналото и много от тях в момента приемат човешка форма, и хората ще бъдат изненадани да видят колко близки всъщност са извънземните раси с човечеството.


Много скорошни телевизионни предавания, свързани с извънземни нашествия, са били с участието на такива чуждопланетяни, които при първата си поява са в човешка форма, за да спечелят доверието на човечеството преди извършване на крайните им грабежи. Не е ли ясно, че кабалът подготвя човечеството чрез масови и атрактивни предавания, да се бои от предстоящите откровения и прозрения в човешката природа и повече от нашите Галактически братя, които желаят да ни помогнат в нашето земно възнесение?


Няма още много, което да може да се каже по тази тема, но да ви напомня на всички и ви моля да напомните и на другите, че "извънземните", които присъстват в нашия свят, ще бъдат широко разкрити съвсем скоро, и че вече е оповестено от медиите и от правителствата (7), (8) - те не са по-различни от нас. Те са нашата възнесена форма и те ни обичат нежно, толкова много.


В заключение се надявам, че това ще бъде полезно при изчистването на някои от все още широко подхранваните погрешни схващания за Галактическата федерация.


В крайна сметка, някои погрешни схващания ще продължат да се подхранват, докато съществуването на нашите Галактически братя се разкрие чрез нашите медии, заедно с разкриването на много други неща. Тези, които се правят на отнесени цял живот, може да продължават да сочат липсата на доказателства, когато много доказателства са дадени в изобилие, нужна е само истинска воля да се търсят такива доказателства, а не да се оплаквате и да предполагате, че те не съществуват. Те определено съществуват.


Отне ми по-малко от няколко търсения в интернет и разсъждение за себе си кои източници изнасят темите, обсъждани тук, за предоставяне на цялата библиография на това съобщение; всяка връзка и линк, които са дадени тук.


Наистина, толкова е лесно да си намериш такова доказателство, и се надявам, че с един по-изострен усет за разпознаване, всеки би могъл да отработва тези погрешни схващания, като се учи по тези въпроси и позволи на собствените си нагласи да го водят.


Може някои да не избират да вярват, че Галактическата Федерация са Светлинна Организация и че дори съществуват, но аз проведох един много важен разговор с вас, да различавате това, което смятате за правилно, когато четете послание от Галактическата Федерация или всеки път, когато четете становище на друг за съобщение от нашите Галактически братя. Мненията са просто това - мнения, и те ще имат точно толкова влияние, колкото този, който ги приема, им позволи да му повлияят.


Ако четеш послание от Галактическата Федерация, което прогнозира катастрофални промени на Земята в най-близко бъдеще, и виждаш, че това предвиждане не го усещаш като правилно или не резонираш с него по някаква причина (и пак, за някои може да е правилно - това е добре, щом всичко е по тяхната пътека), тогава просто се отвърни от този специфичен аспект на това съобщение и знай, че нашите Галактически братя не желаят да ни „спасяват” или да ни контролират по никакъв начин, нито пък Земята ще изпита опустошителни събития на Своята повърхност.

  Просто не е планирано така това възнесение.

И пак, това не означава, че източникът на съобщението не трябва да бъде следван, защото много съобщения, които са прогнозирали такива промени на Земята, също са ни дали чудесна и полезна информация и вероятно ще продължат да ни дават.


Всичко е в това, как чувстваме едно послание или мнение на друг; ако го чувстваме правилно, то се интегрира в нашия опит и да бъдем благодарни за това. Ако не го чувствате, просто го оставете.


Ако се намирате погълнат от съобщение на Галактически източник, което чувствате любящо и ви е помогнало неизмеримо във вашето собствено развитие, но после видите други да спорят за същото съобщение и твърдят, че то е лъжливо, и пак, вие може да знаете и да усещате, че посланието резонира с вашето съзнание и със сърцето ви и че другите просто не са почувствали същите неща като вас от това съобщение.


Някои все още са така с всичко, което правят, сякаш работят през завесата, защото изисквайки, се провъзгласява, че дори да ни е дадена Галактическа комуникация за целите на Светлината, трябва да е невъзможно поради различни причини през по-голямата част от времето, и всеки си има своя причина, която може да се открие.


В резултат на това, някои от тях може да бъдат доста детински и да достигат до кавга с всеки и при всяко Галактическо съобщение или вестител. Отидете в който и да е духовен уебсайт, в който и да е форум, и най-вероятно ще намерите двама или трима души, които брутално атакуват Галактическите съобщения или техните вестители с искания за доказателства и претенции, че всичко това е фалшификация, и че всички, които следват Галактическата Федерация, трябва да се „събудят“.


Вероятно може да намерите такива неуважителни и патриархални коментари и под това съобщение. Тези коментатори може да избират да атакуват Галактическата Федерация, да атакуват и мен, за да се омаловажи това съобщение или да изопачат и изкривят много аспекти от това съобщение, за да изглежда, че не съм прав или съм манипулативен. Общите теми в такива коментари винаги ще бъдат, че Галактическата Федерация НЕ се приема от тези хора, без значение защо, и че Тя по същия начин не бива да бъде приемана от никой друг.


Аз лично съм се занимавал с много от тези хора в множество различни сайтове, години наред, и е интересно да се отбележи, че реториката и нагласата, изнесени в много други сайтове, винаги като че ли бяха привеждани в съответствие с тези в други сайтове, като че ли абсолютно всички са имали едни и същи мнения, нагласи и погрешни схващания за Галактическата Федерация. Много от тези приведени и съвпадащи становища непрекъснато се изнасят в множество различни сайтове, като че ли един и същи човек казва всичко това.


Мога да кажа, че няма никаква аргументация в някои от тези души, тъй както няма никакво значение, какво им се казва, те винаги ще изопачават и изкривяват, за да изтъкват една постоянна реторика, че Галактическата Федерация е измамлива, манипулативна, по-ниско измерна или базирана единствено на физическо ниво, и преди всичко, нежелана на този свят.


Важното е да не се оставите, по никакъв начин да бъдете манипулирани, да се повлияете от всичко, което изглежда усукано, изкривено или прикрепено към негативни емоции, енергии или намерения. И ако това включва нещо, което е дадено чрез или посредством моя милост, в такъв случай ви казвам, не слушайте това лице Wes Annac, щом той не резонира/откликва с вашите лични вибрации. Но все пак, както и с всичко друго, важно е да позволите на ВСИЧКИ да имат свое собствено мнение, да усещат по свой собствен начин нещата, отколкото да допуснете един начин на  мислене, особено ако той непрестанно изразява начини на груби видове и упражнява контрол над общественото мнение и възприятие.


Всяко погрешно схващане за нашите Галактически братя е вече на път да се изчисти в близко бъдеще, когато се оповести повече за тях и за множеството Федерации и Светлинни Организации, които са помагали на човечеството зад кулисите, от много по-дълго време, отколкото ние знаем.Wes Annac – въплътен представител на Галактическата Федерация и на Плеядианския Висш Съвет


WesAnnac.com

AquariusChannelings.com

Превод:Svetlana

Бележки под линия (за всичките три части):

(1)     Плеядианският Висш Съвет за нашите разочарования, търсене и предлагане на връзки.
http://aquariuschannelings.com/2012/02/07/the-pleiadian-high-council-on-our-disappointments-looking-within-and-giving-up-lower-attachments-re-post_/


(2)     Виж доклад за Лари Кинг на живо за НЛО и блокиране на ядрени оръжия:

http://socioecohistory.wordpress.com/2010/09/28/larry-king-ufos-shut-down-nuclear-weapons/


(3)     Solara: Лятно слънцестоене Съобщение:

http://aquariuschannelings.com/2012/06/21/solara-a-summer-solstice-message


(4)     Множество НЛО в ниска околоземна орбита, заснети от НАСА през 2012 г.:Превод: Светлана

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар