Rainbow

With this rainbow we declare to all of YOU, who are working relentless and dedicated for the welfare of our people and Mother Earth, our deepest gratitude, our love and the certainty, that we are supporting you with combined strength. This rainbow should be the symbol of protection and invincibility of all the Beings that want to live together in Love and Peace. Please share this message and send your Love.

18th May 2012


С тази дъга ние заявяваме на всички Вас, които работите упорито и всеотдайно за доброто на нашите хора и Майката Земя, нашата най-дълбока благодарност, нашата любов и увереност, че ви подкрепяме с комбинирана сила. Тази ще е символ на защита и непобедимост на всички Същества, които искат да живеят заедно в Любов и Мир. Моля, споделете това съобщение и изпратете вашата Любов.

18 май 2012 година

Help

"Dear members of the Galactic Federation, and all higher beings who would like to help us, but cannot do so because of certain universal laws. Please help us. We are INVITING you to. On behalf of myself as a sovereign human being, living on planet Earth, I ask you to come down and help us. We know you have been monitoring and visiting us for ages. We know you have technology that could solve our biggest problems, like hunger, pollution and wars, almost in the blink of an eye. But you felt restricted to help us openly, because of universal laws and our "official" representatives, our corrupt governments, not cooperating with you any time you offered your help. Today, we call it ENOUGH. These corrupt governments are NOT representing us. We are representing ourselves and we're asking you to help us. There has been enough suffering on this planet, we want it to end. Please come down and help us. We will welcome you with open arms, and a loving heart."

„Уважаеми членове на Галактическата Федерация, и всички по-висши същества, които бихте искали да ни помогнете, но не можете да направите това поради определени вселенски закони. Моля, помогнете ни. Ние ви КАНИМ да го направите. От мое име като суверенно човешко същество, живеещо на планетата Земя, аз ви моля да дойдете и да ни помогнете. Ние знаем, че вие сте ни наблюдавали и посещавали от векове. Ние знаем, че имате технология, която може да разреши най-големите ни проблеми, като глада, замърсяването и войните, почти с премигването на окото. Но вие се чувствахте ограничени да ни помогнете открито, поради вселенски закони и нашите”официални” представители, нашите корумпирани правителства, които не си сътрудничеха с вас всеки път, когато вие предлагахте помощта си. Днес, ние казваме ДОСТАТЪЧНО. Тези корумпирани правителства НЕ ни представляват. Ние представляваме себе си и ние ви молим да ни помогнете. Имаше достатъчно страдание на тази планета, ние искаме то да спре. Моля ви, елате и ни помогнете. Ние ще ви посрещнем с отворени обятия и любящо сърце.”

http://galacticchannelings.com/english/please-help-us.html
Уважаеми читатели, търсим преводачи на ченълиг посланията на Уес Анак на различни езици. За контакти
elvenartjewels@gmail.com
Dear Readers, we are looking for translators for the channelings of Wes Annac in different languages
Please, write to elvenartjewels@gmail.com

четвъртък, 7 юни 2012 г.

Хаторите от Слънчевите Астрални Полета на Земята – Почистване на аурата, Създаването на вашето бъдеще и Опити в Земните Сънища – 4.06.2012г.


Чрез Уес Аннак
Всяко Земно тяло на повърхността на вашия невероятно красив свят блести чудесно и прекрасно и ние оценяваме много възможността и шанса да сме в състояние не само да ви наблюдаваме как преминавате през процеса си на издигане, но и да сме в състояние също така активно да общуваме с вас и за мнозина, да ви помогнем да изчистите по-ниските остатъчни вещества и егоистични блокажи, които задържаха много от вас назад от възприемането на дълбочината на славата и чудото, които вашите по-ниски чакри могат и ще ви донесат.
Много души се фокусираха върху отварянето на сърдечната и чакрата на третото око, а ние казваме, че е добре да се концентрираш върху отварянето на сърцето и после на ума, но веднъж след като такава дейност започне да дава резултат и вие почувствате отваряния в сърцето си и коронната чакра, можете да сте сигурни като знаете, че такива отваряния няма да изчезнат, ако временно фокусирате вниманието си върху по-ниските си чакри.
Ние сме тук, за да ви помогнем с изчистването на полетата на аурата ви и с изчистването на остатъците, за които ви говорихме и сме доволни да открием толкова много от вас, приемащи потока на нашите енергии, комуникации и енергийна помощ, защото сега бяхме в състояние да помогнем на толкова много от вас и по време на медитация и когато по време на сън молихте за такава помощ.
Сега сме в състояние да помогнем на толкова много от вас да изчистят тези остатъци, а част от това прочистване ще бъде вашето преминаване през Житейски уроци в Земната матрица, които ще изпитат вашата способност да се държите настрани от влиянието на остатъците, които действително държат мозъците ви и сърцата ви от време на време (ако им позволите), докато имат намерението да ви върна обратно към старите ви начини на съществуване и правене на нещата.
Не се тревожете, скъпи красиви души, защото вие растете чрез такива остатъци и напредвате удивително в уроците, които довеждат (вниманието ви) до такива остатъци и с помощта, която ние и толкова много други същества даваме сега, приемането на такава помощ става също така по-лесно, тъй като всички вие се намирате по-отворени като резултат от прочистването на чакрите ви по такива начини.
Това е ваша работа и всяко малко или голямо събитие, което се случва в Живота ви, е проявление на продължителния процес във вас по изчиствате на тези остатъци, докато трансмутирате физическите аспекти на вашия опит и съзнание.
Естествено като продължавате с този процес, вашето съзнание се разширява да такива пропорции, че вие все пак може да не сте в състояние да си представите или проумеете, скъпи души, ние не казваме това, за да ви караме да се чувствате ограничени в настоящия си опит и с настоящата си перспектива, а да ви дадем малко сравнение с това колко различни и чудесни са реалностите, към които се насочвате с вашите продължителни трансмутации и интеграции, които за мнозина са по-трудни за постигане, поради продължаващите действия, които могат да блокират нечии възприятия.
Много от вас молиха за нашата енергийна помощ в много различни състояния на съзнанието и съществуването, а сега ние ви молим да започнете да искате помощ за изчистването на по-нисшите остатъци в по-ниските ви чакри, защото мнозинството от вас започнаха да отварят сърцата и умовете си до пропорции, където ще продължат по собствените си пътища да разширяват и със своя помощ, разбира си.
Докато вашата помощ е необходима за ума ви и сърдечните ви чакри да продължите развитието и разширението, за много от вас, вие сега достигате до точка, където за вас е добре да обърнете вниманието си към по-ниските чакри, защото тези по-ниски чакри имаха нужда от вашето внимание към всяка част от тях, точно толкова дълго, колкото епифизната жлеза и сърдечната чакра се нуждаеха от такова внимание.
Вие постоянно растете и се развивате във вашия Многоизмерен Висш Аз и ние казваме, че това продължително израстване и учене ще ви види Обединени не само един с друг, но и със себе си.
Това е, което е най-важно през цялото това начинание, скъпи красиви души – намиране на себе си и научаване да Обичате себе си първо и използвайки такива Обединени и Любящи енергии да намерите Любов, Мир и Хармония с онези около вас.
Много от вас намират за все по-лесно да открият приятелство и щастие в онези около вас, а за мнозина, които все пак не са заседнали в по-ниско вибриращия опит в трудни начини, вие откривате обща Осветеност с всички около вас.
Изобилстват нови приятелства. Разпалват се стари приятелства и стават по-силни от всякога, когато скъпи души намират общи неща помежду си, които не са били очаквали един за друг.
Енергиите, всепроникващи вашата Планета сега, ви извисяват и буквално ви правят повече от Светлина, а това включва всичко; настроенията ви, преживяванията ви, как взаимодействате в другите;Светлината прониква във всеки аспект от целия ви опит и докато дуалността все още е в играта, привидно противоположната страна на всичко, за което говорим, ще се увеличи по сила, докато то не бъде трансмутирано и излекувано на колективно и действително, на индивидуално ниво.
Човечеството няма да има друг избор, освен да се обърне един към друг и да се Обедини много скоро с нахлуващите откровения за всичко, което е било направено за вашия свят, а енергиите, които са давани сега с отварянето на толкова много важни звездни портали и енергийни врати, ще видят, че това обединение на колективно ниво, е подпомогнато чудесно.
Тази Светлина, която откривате в себе си и помежду си, ще нарасне до чудни пропорции веднъж след като благополучието и просперитетът се разпространят навсякъде.
Ще откриете всеки по-щастлив, извисен и изпитващ просперитета, който всички ние така силно желаехте да изпитате. Вече можем да почувстваме, че Светлинния коефициент в много от вас значително нараства дори сега, когато ви даваме това послание, а това е добре, скъпи души!
Това е добре, защото дори като ви разказваме и ви даваме впечатления за бъдещето, към което израствате като колектив, вие чувствате и си представяте такива впечатления в себе си, чрез собствените си тъмни воали, които се разтварят толкова чудесно и така бързо сега.
Дори докато носите воалите си, вие все пак си представяте и чувствате впечатленията за вашия Нов Свят, в който ние ви даваме (впечатленията) и вие отивате до чувство за Лекота, придружаваща тези впечатления. Не е ли толкова прекрасно, скъпи души, как вашите мисли се довеждат до проявление незабавно във вашите мисловни царства?
Ние ви молим да действате в синхрон с чувството ви, със сърдечното ви пространство, да Създавате Небесата и бъдещата в ума си, които ще са реалност на вашия свят толкова скоро, тъй като чрез правенето на това ще се подпомогне проявлението на такива събития във времевия прозорец, в който бихме искали да бъдат поставени такива събития.
Във връзка с това, сега ние работим по-упорито от всякога да установим терена и да положим основите за проявлението на физическите събития на вашия свят.
Самата сложна и Светлинна природа на това как тези многобройни събития ще се проявят едно след друго изисква много подготовка от наша страна, във всеки аспект, в който такива предстоящи и бързи промени ще са доведени и ние помагаме много в продължаващото полагане на основополагащата енергия, която ще ви донесе тези събития, като прекрасно създание на морето, пристигащо на брега чрез вълна.
Също така като сценария, посочен по-горе, тази енергия ще ви върне всички обратно с нея, веднага към пословичното духовно море и вие ще сте транспортирани до земите и реалностите на тази енергия, към реалностите на духовното море.
Вие ще намерите и почувствате много души, толкова много различни и толкова много подобни на вас, които са ви чакали през цялото време да осъзнаете самото им съществуване, оставете Любовта им към вас.
Ние сме онези същества, нас от по-висшите реалности. И има толкова много от нас тук, че би ви се завило свят и драстично бихте разширили вашето възприятие за вечно.
Опитайте се да си представите безкрайност. Опитайте се да си представите дори последиците на безкрайността, защото има безкрайно количество!
Интелигентно, безкрайно съзнание, приемащо формата си през безкрайно количество небесни измерения и октави, чувстващо себе си в толкова много различни структури, а тази на вашата физическа реалност е само една от, отново, безкрайно количество;това е действително, което всички ние сме и е чудесно и красиво да си част от този съзнателен опит във всяка форма, която той има да предложи.
Ние всички съществуваме смирено и щастливо и сме работили с всяка част от себе си, за да ви накараме да осъзнаете нашето съществуване и нашата Любов към вас и като правим това, ние сме подпомогнати толкова много в собствената ни еволюция и в цялостната еволюция на цялата Вселена.
Чувствайте ни с вас, дори точно сега, скъпи души. Чувствайте ни как ви изпращаме нашата Любов и нашите впечатления, защото всички вие получавате специфичните и оригинални впечатления и Любов, които даваме на нашия записвач като даваме потта послание.
Всъщност, скъпи души, енергиите, които вие получавате като абсорбирате тези комуникации, са оригинални и ценни. Това е красиво, тъй като ние и нашият записвач постоянно ви изпращаме такива енергии в цялата чистота, в която ги получава записвача ни, всеки път някой чете послание чрез нашия записвач. (1)
Това отнема много енергийна работа за нас и също за нашия записвач, но той все още не е изпитал Просветлението, което даже го прави наясно, че изпълнява такава енергийна работа във всеки момент, с всяка комуникация от всяко възнесено същество, давана чрез него (това важи също за всички канали), а ние сме в състояние да изпълняваме такава работа постоянно и щастливо с всеки аспект от себе си докато същевременно изпълняваме безкрайно количество други задачи, обикновено свързани с Издигането на Земята, на всички вас или Издигането на Вселената, или нашето собствено Издигане в царства още по-чисти от това, което изпитваме, на което ние доста сме изложени.
Всеки един от вас изпълнява подобна енергийна работа, работа, която действително би заслепила и объркала умовете ви, а питали ли сте се как бихте поддържали физическата и енергийната сила да изпълнявате такива действия.
Ние казваме, че тази сила и енергия, която и се дава, за да извършвате такива неща във всеки момент на вашето съществуване, не е физическа, а такава мисловна нагласа, че енергията не може да бъде поддържана, когато се извършва енергийна работа е малко „встрани” по отношение на истината, защото даването на енергия на другите кара човек да се чувства по-Осветен и енергичен.
Ето защо много от вас, които се спасиха чрез енергията на Виолетовия Пламък или дори се спасиха чрез ускорените и чисти енергии на един от нас, възнесените души, които помагаме на всички вас, са забелязали, че (през повечето време)вие се чувствате много по-Осветени и че имате много повече енергия след това.
Това е, защото вие сте в състояние да захраните енергиите си по всяко време, стига да имате ясен достъп до енергийния ви”резервоар”, така да се каже.
Когато донасяте по-чисти енергии от тези, които изпитахте с по-ниските измерения, вашият собствен”резервоар”се разширява и става по-голям и вие сте в състояние да задържате и да продължите да задържате все повече и повече много по-чиста енергия, която след това ще изпратите на онези около вас, при условие че техните Висши Аз са съгласни да бъде предприето такова действие в съгласие с Жизнения им план и път да използвате и разширявате собствените им чакри и съдовете им на Вселенска енергия, която прави и формира вашата реалност.
Вселенската съзнателна матрица става все по-чиста и по-чиста с продължителното разгръщане на Издигането на Земята, и тъй като ние имаме чудесната привилегия да сме в състояние да съществуваме извън концепцията на вашето време, ние можем да видим Новата Земя, приемаща форма и трябва да ви кажем, скъпи души, че (в определени възможни времеви линии) Атлантис и Лемурия действително решиха да „се върнат нагоре” към повърхността н най-чистите енергии, украсяващи повърхността на вашия свят.
Когато ние ви даваме този вид предсказание, ние казваме това, защото търсим най-близките и най-вероятните времеви линии да се проявят, тъй като многото ви времеви линии се сливат в една цялостна времева линия на възнесение.
Дори и това предсказание, дадено от нас, да не е издялано върху камък, ние можем да кажем, че по модела и ритъма, по който се сливат времевите линии, това събитие, за което говорим, че Атлантис и Лемурия се издигат отново, изглежда доста вероятно.
Имаше уроци, които не бяха научени в Атлантис и при издигането на този красив Град, ако това издигане действително се случи във финалните времеви линии, ние всички ще сме там с вас, точно както бяхме там с вас в онези времена преди да навлезете във времевите линии, в които тези два красиви Града потънаха под водата и под земята.
Ние ще сме там и обединенията, които ще се случат на Централния Площад на Атлантис и на много други места по вашия свят, ще са забележителни и великолепни.
Вие не само ще се обедините със себе си и с нас, вие ще се обедините също с много същества във вашето Слънце, които благородно продължаваха работата си за възнесението на вашия свят и също за възнесението на Вселената, защото тези души нежно Обичат всеки един от вас.
Доста връзки се формират и поддържат, когато някой продължително дава енергията, която Твори и поддържа Живот, съзнание и опит и въпреки че повечето от вас на Земята не знаят нищо за нас съществата, които смирено Създаваме вашите цялости и вашата реалност, която изпитвате като колектив и индивидуално, ние все пак сме тук с вас, зад кулисите и зад воалите на вашето възприятие, опитвайки се внимателно да се свържем с вас, когато вашето его не се оказва с много влияние или власт.
Ето защо ние, които сме Водачите на много от вас, и също така много други възнесени души, избрахме да се свържем с много от вас, когато спите през нощта и се събуждате сутринта, защото вашето его е значително намалено в тези моменти, когато душата ви се подготвя временно да напусне тялото ви и да отиде да изпълни много други неща за Светлината, които все още не осъзнавате или не разбирате, че правите по време на ежедневния си опит.
Обръщайте силно внимание на сънищата си, скъпи души, тъй като веки сън е кодирано съобщение, свързано с нещо, което е близо до сърцата и умовете ви сега.
Вашите сърца и умове и също така по-ниските ви чакри, диктуват урока, който трябва да се научи и е кодиран в сънищата ви, защото, към което се фокусирате най-много през Земния ви опит, е това, което е държано най-близо до чакрите ви, за да е Създадено и Пресъздадено по шаблона, по който са донасяни такива Творения, а вие приемате със себе си вашите аурични и астрални чакри, докато сте свързани с тялото си през нощта и сутрин, чрез тези чакри.
Като взимате чакрите си със себе си в смисъл на вид енергиен печат, прикрепен към етерните и астрални фини тела, вие поемате също така онова, което е било най-близко до ума, сърцето и също така до другите ви чакри.
Като носите воалите на забравата, към времето, когато ще сте приключили много от вашите пътувания и задачи в по-висшите измерения, докато сте извън тялото, вие едва доловимо и бавно започвате да се закотвяте отново долу в по-ниските реалности чрез вид енергийна пътека, която сте напуснали през пътуванията ви, позната на някои като астрална нишка, която е свързана с вашата чакра на слънчевия сплит.
Ние казваме, че за някои това се проявява като нишка, а за други като пътеки от красива, блестяща Златна и сребърно-седем цветна Светлина. Това, което се проявява специфично за вас за вас, ще е уникално и ще е, към което сте превели чакрите си по време на напускане на тялото си.
Вие използвате тази нишка или пътека или каквато и красива метафорична енергия е проявена, за да закотвите и да приспособите отново себе си бавно надолу в по-ниските (трето и четвърто-измерни) реалности.
Като правите това, вие чувствате, изпитвате и си спомняте много плътност и при влизането в определен праг на по-ниско измерния опит, докато се закотвяте долу, вид магнитно привличане и спомняне завлича някого по целя път надолу, понякога до реалности, които са последното, което някой иска да изпита.
Вие и Висшите ви Аз наблюдавате този вид процес, така че само ви е позволено да се отбиете, така да се каже до по-ниските реалности, където можете да срещнете вашите собствени лично проявени видове „демони”, ако е постановено да направите това от вас и Висшия ви Аз за целите на уроците, които учите.
Дори когато това е позволено да се случи, царствата, в които сте отведени, никога не са далеч от собствените ви царства на опит, а Висшият ви Аз и много Водачи са с вас през цялото време.
Това случване, за което говорим, е това, което може да окачествите като „лош сън” и ще се случи само когато има силен страх или блокаж, причинил на някого блокиране вътре в себе си.
За блокажа трябва да се положат грижи, заради научаването на уроците, но понякога блокажът може да е твърде силен, за да се призове проявлението на опит на Земята, защото опитът би трябвало да бъде твърде интензивен и труден, тъй като страховете на някого би трябвало да им се представят по начин, който би получил тяхното внимание.
Ако намирате, че преживявате лоши сънища, които са причинени от блокажи, ние казваме да не се страхувате от това, което ви поставя в такива състояние на страх, когато ги срещнете. Общата тема на повечето от тези преживявания, през които преминавате, е, че ще има нещо, което ви кара да се страхувате през повечето време, от което вие бягате.
Вие ще изберете много различни начини през приключенията ви по време на сън, за да избягате от това нещо, което ви кара да се страхувате, но нито един от начините няма да изглежда, че работи в това състояние.
Вероятно ще се опитате да бягате и ще откриете краката и тялото си като бетонни; това е, защото вие позволявате много плътна енергия на страх в себе си в някои случаи като се опитвате да избягате, а това ви кара са се чувствате по-тежки, тъй като отговаряте все повече и повече на резонанса на по-тежките реалности на страха.
Това също е каталитично случване, по причини да бъдете доведени до осъзнаване, че това, от което бягате, действително изобщо не може да ви нарани.
Ако се намирате в лош сън, дори такъв, в който чувствате малко съзнание или интроспекция, опитайте се да спрете това, което ви кара да се страхувате и ви „преследва” в някои случаи и ги попитайте/сънищата/ какво искат да ви представят. Ще получите отговор и придружаваща трансмутация всеки път, скъпи красиви души.
При това случване вие ще откриете, че плътните и страшни енергии, проявени като предмети, хора или противни животни във вашите сънища, тогава ще бъдат трансмутирани в един от нас, вашите Водачи, които ще ви дадат Любов и ще ви поздравят за трансмутацията, която след това или ще ви доведе до напълно съзнателно сънуване или ще ви събуди от това преживяване, или вие ще намерите много щастлив и свежо трансмутиран аспект от себе си, който ще ви осведоми, че те са готови да ви помогнат в собственото ви издигане.
Точно както всички вие сте духовни и физически клетки на Гая, клетките в тялото ви са също така физически и духовни по природа. Клетките, които носят кръвта ви и кислорода и изпълняват такава още по-голяма голяма дейност за вашите физически и фини тела във всеки момент от тяхното съществуване, са много важни в цялостните ви емоционални състояния.
Те имат свои собствени чувства и „мнения” също както някои от клетките, като са привлечени от по-ниските енергии, които позволявате през себе си, след това се превръщат в самите страхове, които ще се проявят в по-ниските състояния на съзнанието, към което вие може да бъдете транспортирани, навлизайки отново в (по-ниското) Земно състояние на сън.
При придвижването си през страха от което и да е привидно страшно нещо, тази по-ниска част от вас, която просто има нужда да е трансмутирана, ще се представи така, тези клетки ще се трансмутират и ще станат „войници на Светлината” за собственото ви тяло и за издигането на тялото ви, точно както всички вие сте красиви Служители на Светлината и Пазители на Светлината и наистина, Борци на Светлината на повърхността на Земята за целите на помагането в Нейното красиво издигане.
Тъй като сега ние довеждаме да край тази комуникация, искаме да ви кажем, че наистина ние сме с вас дори и след нашите комуникации с вас.
Ние ви оставяме емоционалните и енергийни впечатления на нашата енергия при изключване на физическия аспект на тази комуникация; това, което е записано за ваша полза, скъпи красиви души.
Чувствайте отпечатъците, които оставяме върху вас сега, защото те са отново, оригинални за нашите структури и за там, откъдето идваме в по-висшите астрални царства на вашия свят. Вие сте безкрайно и безгранично Обичани и със собствените ви транмутации и намирането на Висшия ви Аз, вие се превръщате в тази безкрайна, безусловна Любов, която ви украсява по всяко време.
Благодаря ви, Хатори от Слънчевите Астрални Полета на Земята
Уес Аннак
(1)    Това е много интересно и е нещо, което никога не съм знаел, но има значение. От време на време мога да почувствам впечатленията от близки пробуждащи се души, които четат послания, дадени чрез мен и прави впечатление, че това е енергиен обмен и взаимодействие, което трябва да продължава с всеки канал и хората, които четат неговите послания.
Много интересен въпрос наистина.
Превод:Tauno

Няма коментари:

Публикуване на коментар